POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE ZIMOWYM

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE ZIMOWYM

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie zwraca się z apelem do mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, starsze, samotne, niezaradne życiowe, którym w szczególny sposób zagrażają skutki zimy i odczuwalne  w ostatnim czasie niższe temperatury. Ważne są wszystkie sygnały od mieszkańców dotyczące przebywania osób bezdomnych w tzw. miejscach niemieszkalnych, na działkach, piwnicach, strychach, śmietnikach, opuszczonych budynkach i klatkach schodowych.

Posiadając taką wiedzę służby będą mogły skutecznie interweniować, nierzadko  ratując życie.

Nie bądźmy obojętni!

PLACÓWKI ZAPEWNIAJĄCE SCHRONIENIE:

  • Noclegownia dla Osób Bezdomnych przy ul. Parkowej 1 w Lubinie , tel. 76 847 03 33
  • Schronisko dla Bezdomnych przy ul. Parkowej 1 w Lubinie , tel. 76 847 03 33

zapewnia bezdomnym mężczyznom całodobowe zakwaterowanie, wyżywienie, dostęp do mediów i sanitariatów na podstawie decyzji kierującej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie.

Informacje o osobach bezdomnych/potrzebujących pomocy można zgłaszać pod numery  telefonów:

POLICJA – 997

MOPS – 697 110 123

         Mroźne noce to śmiertelne niebezpieczeństwo dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy. Państwa wrażliwość oraz szybka i właściwa reakcja może im pomóc  przetrwać zimę.