POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE ZIMOWYM

Zima to czas szczególnie niebezpieczny dla osób bezdomnych. Trudne warunki atmosferyczne, w tym znaczne spadki temperatur, opady śniegu i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia osób pozostających w kryzysie bezdomności jak również starszych, samotnych i niezaradnych życiowo. Każdej zimy osoby bezdomne szukają schronienia w piwnicach, na strychach, klatkach schodowych, opuszczonych budynkach. Wielu z nich próbuje przetrwać ten trudny okres w altanach ogrodowych. Każdy śpiący na ławce, osłabiony człowiek to sygnał do działania służb, które niejednokrotnie podejmując szybką interwencję mogą uratować czyjeś życie.

Zwracamy się z apelem, aby nie ignorować takich osób i reagować na każdą niebezpieczną sytuację.

Nie bądźmy obojętni!

Jeżeli zauważą Państwo osoby bezdomne, potrzebujące pomocy prosimy o poinformowanie właściwych służb pod numerami telefonów:

POLICJA – 112
MOPS w Lubinie – 697 110 123

PLACÓWKI ZAPEWNIAJĄCE SCHRONIENIE NA TERENIE NASZEGO MIASTA:

Schronisko, noclegownia i ogrzewalnia dla Bezdomnych przy ul. Parkowej 1 w Lubinie, tel. 76 847 03 33
Schronisko:
– zapewnia bezdomnym mężczyznom całodobowe zakwaterowanie, wyżywienie, dostęp do mediów i sanitariatów. Pobyt w placówce wymaga decyzji kierującej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Noclegownia:
– zapewnia bezdomnym mężczyznom pomoc w formie tymczasowego schronienia w postaci miejsc noclegowych, gorący napój, dostęp do sanitariatów, a także wymianę odzieży. Noclegownia czynna jest codziennie od godziny 18.00 do 8.00 rano dnia następnego
Ogrzewalnia:
– zapewnia tymczasowe schronienie każdej osobie bezdomnej. Czynna jest codziennie, od godz. 18.00 wieczorem do godziny 8.00 rano dnia następnego.