POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE ZIMOWYM

Zima to czas szczególnie niebezpieczny dla osób bezdomnych. Trudne warunki atmosferyczne, w tym znaczne spadki temperatur, opady śniegu i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia osób bezdomnych.
Jeżeli zauważą Państwo osoby bezdomne, potrzebujące pomocy prosimy o poinformowanie właściwych służb pod numerami telefonów:

      POLICJA - 112
      MOPS - 697 110 123

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Lubinie oferuje pomoc w zakresie:

– udzielenia schronienia
– zapewnienie posiłku
– zapewnienie niezbędnego ubrania oraz pomocy socjalnej

Państwa wrażliwość oraz szybka i właściwa reakcja może pomóc przetrwać zimę osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej.