POMOC OSOBOM BEZDOMNYM

logo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie zwraca się z apelem do mieszkańców o zwrócenie uwagi na osoby bezdomne, starsze, samotne, niezaradne życiowe, którym w szczególny sposób zagrażają skutki zimy i obniżenia się temperatury powietrza. Ważne są wszystkie sygnały od mieszkańców dotyczące przebywania osób bezdomnych w tzw. miejscach niemieszkalnych, na działkach, piwnicach, strychach, śmietnikach, opuszczonych budynkach, klatkach schodowych.

Posiadając taką wiedzę służby będą mogły skutecznie interweniować, nierzadko ratując życie.

Dzięki wspólnym wysiłkom osoby bezdomne nie będą skazane na doświadczanie negatywnych skutków zimy. Dlatego zwracamy się do Państwa z apelem, aby reagować na każdą niebezpieczną sytuację. Noc spędzona zimą na ławce może skończyć się dla nich tragicznie!

Nie bądźmy obojętni!

PLACÓWKI ZAPEWNIAJĄCE SCHRONIENIE:

  • Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych przy ul. Parkowej 1 w Lubinie, tel. 76 847 03 33
    zapewnia tymczasowy pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach, w okresie od października do kwietnia. Czynna jest codziennie od godz. 18.00 wieczorem do godziny 8.00 rano dnia następnego. Przyjmuje również kobiety oraz osoby będące pod wpływem alkoholu.

  • Noclegownia dla Osób Bezdomnych przy ul. Parkowej 1 w Lubinie , tel. 76 847 03 33

  • Schronisko dla Bezdomnych przy ul. Parkowej 1 w Lubinie , tel. 76 847 03 33
    zapewnia bezdomnym mężczyznom całodobowe tymczasowe zakwaterowanie i wyżywienie oraz usługi ukierunkowane na wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. Pobyt wymaga decyzji kierującej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie.

Jeżeli zauważą Państwo osoby bezdomne, potrzebujące pomocy prosimy o poinformowanie właściwych służb pod numerami telefonów:

POLICJA – 997

MOPS – 697 110 123 (w godz. od 6.00 do 23.00)

Mroźne noce to śmiertelne niebezpieczeństwo dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy. Państwa wrażliwość oraz szybka i właściwa reakcja może im pomóc przetrwać zimę.