POMOC OSOBOM OBJĘTYM KWARANTANNĄ DOMOWĄ

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, tut. Ośrodek organizuje pomoc w zakresie zapewnienia posiłków, dowozu, żywności lub leków dla osób objętych kwarantanną domową w szczególności dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, którym rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić.

W tym celu należy skontaktować się z:

-pracownikiem MOPS w Lubinie telefonicznie pod nr. telefonu:

 76/ 746 34 27 lub 76/ 746 34 19 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30), który rozezna sytuację i w przypadku kwalifikacji do otrzymania wsparcia uruchomi niezbędną pomoc

– funkcjonariuszem policji, który informację o potrzebie zapewnienia wsparcia przekaże ośrodkowi pomocy społecznej

Osoby objęte kwarantanną lub izolacją mogą również korzystać z telefonicznego wsparcia psychologicznego pod numerem telefonu 76 / 847 63 55, 723 207 707

Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną (PDF, 2,1MB)