Dzień Kaczuszki – grupa II

Dzień Kaczuszki – grupa II

Dzień Kaczuszki – grupa II

W tym wyjątkowym dniu maluszki z grupy Kaczuszek przyszły ubrane na żółto. Z chęcią brały udział w zabawach muzyczno-ruchowych do piosenek „Kaczki kwaczki”, “ Kwa, kwa”, “ Kaczuchy” ilustrując ruchem treść piosenki. Dzieci z zaciekawieniem łowiły gumowe kaczuszki z basenu napełnionego wodą, a następnie wykonały piękne prace wykorzystując różne techniki plastyczne: metodę origami oraz malowanie paluszkami. Każdy grupowicz otrzymał także imienny medal z kaczuszką.

Celem zajęć było propagowanie proekologicznej postawy i szacunku do przyrody, doskonalenie umiejętności zabawy w grupie, wzbudzenie aktywności, rozwijanie samodzielności, a także doskonalenie motoryki małej i dużej.