Dzień Pomidora – zajęcia prozdrowotne w gr.I

Dzień Pomidora – zajęcia prozdrowotne w gr.I

Zajęcia w ramch projektu edukacyjnego “Zdrowy Maluszek”

W czasie realizowanego w naszym żłobku projektu edukacyjnego “Zdrowy Maluszek” poprzez zabawę kształtujemy u dzieci prawidłowe nawyki żywieniowe i zachęcamy do codziennego spożywania warzyw. W czasie zajęć zabawowych w gr.I utrwalaliśmy wiadomości o zdrowym warzywie rosnącym w ogródku – czerwonym pomidorze. Dzieci poznały różne odmiany pomidorów, ich kształt i kolor. Z zaciekawieniem wysłuchały wiersza Jana Brzechwy ,, Pan Pomidor’’, który był inspiracją do tworzenia inscenizacji z wykorzystaniem sylwety warzywa. W czasie zabaw rozwijaliśmy także wyobraźnię i inwencje twórczą maluszków – dzieci przyklejały pluszowe pomidorki do zielonego krzaczka.