Gość w mundurze ze złotymi guzikami

Gość w mundurze ze złotymi guzikami

4 grudnia 2019 r., z okazji Barbórki, dzieci z grupy żłobkowej i ośrodka wsparcia, miały okazję spotkać się z górnikiem. Nasz gość zaprezentował się w pięknym, galowym mundurze i czapce z pióropuszem, który zakłada w szczególnych i uroczystych chwilach. Podczas spotkania opowiadał o tradycjach i symbolach górniczych. Wysłuchał przygotowanych przez dzieci piosenek, wierszyków i życzeń dla społeczności górniczej z okazji Barbórkowego Święta. Sympatyczne spotkanie wypełniły wspólne zabawy zręcznościowe z górniczymi atrybutami.
Szczęść Boże braci górniczej!