Hej kolęda, kolęda…

Hej kolęda, kolęda…

Tradycją stało się w okresie Świąt Bożego Narodzenia, nasze wspólne kolędowanie z uczniami Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie. Tak było również w grudniu 2019 r. Aniołowie, pastuszkowie i Trzej Królowie zawitali do nas z radosnymi pastorałkami i drobnymi upominkami, własnoręcznie przygotowanymi dla nas. Wspólny śpiew
i płynące zewsząd serdeczne życzenia pozwoliły wszystkim nam poczuć ciepło i urok najbardziej rodzinnych Świąt. Hej kolęda, kolęda…