Jarmark Wielkanocny

Jarmark Wielkanocny

Maluchy z grupy żłobkowej, bez tremy, zaprezentowały się na scenie CK MUZA w Lubinie podczas Jarmarku Wielkanocnego – cyklicznej imprezy organizowanej z rozmachem dla mieszkańców miasta tuż przed Świętami Wielkiej Nocy. Mali aktorzy, wraz ze swoimi opiekunami, w pięknych, kolorowych strojach, przywołujących uśmiech i dobre samopoczucie, przedstawili wiosenne piosenki, tańce i wierszyki. Prezentację podziwiało wielu Lubinian odwiedzających MUZĘ, którzy wraz ze wzruszonymi rodzicami i dziadkami nagrodzili gromkimi brawami występ swoich dzieci i wnuków.