Mydło lubi zabawę – zajęcia prozdrowotne w gr.II

Mydło lubi zabawę – zajęcia prozdrowotne w gr.II

W czasie zabawy badawczej z mydłem kształtowaliśmy u maluszków prawidłowe nawyki higieniczne związane z myciem rączek. Dzieci poznały właściwości mydła, brały udział w eksperymencie z wodą i z mydłem, w efekcie którego powstała pachnąca piana. Podczas wesołej zabawy maluszki doskonaliły prawidłowy sposób mycia rączek.  W czasie zajęć plastycznych nasi milusińscy z wielkim zaangażowaniem czyścili narysowane na folii rączki, aby w ten sposób pozbyć się zanieczyszczeń i bakterii.