Poznajemy figury geometryczne – grupa III

Poznajemy figury geometryczne – grupa III

Poznajemy figury geometryczne - grupa III

Celem cotygodniowego bloku zajęć prowadzonych z dziećmi było rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez zapoznanie z podstawowymi figurami geometrycznymi (koło , kwadrat, trójkąt) , nazwami i charakterystycznymi cechami. Dzieci doskonaliły postrzeganie i rozpoznawanie kształtu figur geometrycznych w otaczającej ich przestrzeni. Podsumowaniem zajęć było samodzielne dopasowanie do podanego wzoru odpowiednich kształtów figur.