Światowy Dzień Chorego w Szarotce

Światowy Dzień Chorego w Szarotce

11 lutego 2020 roku mieszkańcy, personel oraz zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystym nabożeństwie z okazji Światowego Dnia Chorego. Podczas mszy św. został udzielony Sakrament Chorych. Następnie wszyscy zasiedli do wspólnego posiłku. Program artystyczny urozmaicony był recytowaniem wierszy, wspólnym śpiewaniem oraz rozmowami.