Zajęcia otwarte w ośrodku wsparcia

Zajęcia otwarte w ośrodku wsparcia

29 marca 2018 r. w ośrodku wsparcia odbyły się zajęcia otwarte, na które zostali zaproszeni rodzice i opiekunowie naszych dzieci. Miały one charakter zajęć zespołowych jak i indywidualnych spotkań z terapeutami. Zajęcia w grupach, ćwiczące umiejętności manualne, stały się udziałem wszystkich obecnych, a bliskość Świąt Wielkiej Nocy podsunęła tematykę prac, nad którymi pochylili się mali i duzi. W ciepłej, swobodnej atmosferze powstały kolorowe prace, a symboliczne wielkanocne jajeczko było przyczynkiem dla całej naszej społeczności do złożenia sobie świątecznych życzeń.