„Powrześniowe refleksje”

Wrzesień minął seniorom pod znakiem ciekawych spotkań i dobrej zabawy.
2 września odbyło się spotkanie z przedstawicielami lubińskiej Policji, którzy przedstawili wykład na temat bezpieczeństwa seniorów na drodze i przy tej okazji rozdali słuchaczom kamizelki odblaskowe.

10 września br. w Centrum Kultury „Muza” odbył się IX Przegląd Zespołów Ludowych, zorganizowany przez: Stowarzyszenie Seniorów „Trzeci Wiek”, MOPS – Dom Dziennego Pobytu „Senior”  oraz CK „Muza”. Przegląd został sfinansowany przez Gminę Miejską Lubin, w ramach przyznanej dotacji  na realizację zadania „Organizacja imprez międzypokoleniowych”.
W przeglądzie uczestniczyło 10 zespołów, które pięknie zaprezentowały swoje umiejętności i talent.  Werdykt Jury był następujący:

I miejsce – „Hosadyna od Lubina” z  MOPS – DDP „Senior” w Lubinie
II miejsce – „Polne Maki” z GOK w Grębocicach
III miejsce – „Brzegowiacy” z GBP w Nielubi
IV miejsce – „Sasanka” z CK w Rudnej
V miejsce – „Wesoła Gromadka” z GOK i S w Gromadce

Nagrodę publiczności ufundowaną  przez  Przewodniczącą  Rady Miasta Lubina Bogusławę Potocką – Zdrzalik otrzymał zespół „Polne Maki”. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Seniorzy uczestniczyli także w Zjeździe Kresowian w Białej k. Chojnowa, by cieszyć się pięknem tej kultury i spróbować przysmaków kuchni kresowej.

Stowarzyszenie Seniorów „Trzeci” Wiek” oraz  Dom Dziennego Pobytu „Senior   zorganizowali  spotkanie p.n. „Polski wrzesień”, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji kombatanckich działających na terenie naszego miasta. Uroczystość odbyła się dzięki wsparciu finansowemu  Gminy Miejskiej Lubin.

Wrzesień zakończył się inauguracją Powiatowych Dni Seniora w świetlicy wiejskiej w Osieku. Uczestniczyła w nich liczna grupa  nestorów, zarówno
z miasta Lubina, jak i powiatu lubińskiego, a  także  zaproszeni goście.
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Musiał, reprezentująca Starostę Lubińskiego, podziękowała  wyróżnionym seniorom za ich  zaangażowanie, dyspozycyjność oraz pracę na rzecz osób starszych. Dużo ciepłych słów skierowanych do uczestników spotkania przekazały również: Przewodnicząca Rady Miasta Lubina – Bogusława Potocka – Zdrzalik, Dyrektor MOPS– Stanisława Lewandowska, a także występująca w imieniu Wójta Gminy Lubin – Barbara Tórz oraz Zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej – Zofia Marcinkiewicz. Oprawę artystyczną zapewnił zespół teatralny „Pozytywni” z DDP „Senior”, zespół wokalny „Agat”
z Jeleniej Góry oraz Zbigniew Szparkowski. Środki finansowe na organizację „święta seniorów” Stowarzyszenie „Trzeci Wiek”, pozyskało z lubińskiego Starostwa. W ramach Powiatowych Dni Seniora, 9 października o  godz. 13.00
w Kościele p.w. Św. Jana Bosko w Lubinie, odbyła się Msza Św. w  intencji osób starszych i ich rodzin.

                                                                                                       Edyta Braszczok