PROFILAKTYKA NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI

Tradycyjnie, jak co roku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej włączył się w wakacyjny program „Akcja Lato” organizowany przez RCS,  adresowany do młodych lubinian.

Czas wakacji jest niezbędny dla wypoczynku i regeneracji dzieci i młodzieży, dlatego też wymaga ciekawych i inspirujących propozycji ze strony nas dorosłych. Bardzo ważne jest,  aby pokazać młodym ludziom, jak konstruktywnie i z pasją spędzać wolny czas, aby czuć się radosnym i szczęśliwym.

Jedną z takich możliwości jest modelowanie postaw aktywnego wypoczynku podczas gier i zabaw sportowych. Dlatego też w dniu 25 sierpnia,  w szkole podstawowej nr 14,  odbyły się  konkurencje dla dzieci i młodzieży: wspinaczka, strzelanie z łuku, zabawy z piłką. W tym czasie pracownicy MOPS zorganizowali stoisko profilaktyczne, którego  celem była edukacja w obszarze zdrowego stylu życia, profilaktyka uzależnień chemicznych, behawioralnych oraz przemocy i cyberprzemocy. Dzieci mogły porozmawiać i poszerzyć swoją  wiedzę na temat korzyści płynących z odkrywania pasji
i talentów,  sposobów wzmacniania własnej wartości oraz zagrożeń wynikających z sięgania po używki lub nadmiernego korzystania z Internetu. Chętnie rozmawiały  o uczuciach i konstruktywnych sposobach poprawy samopoczucia. Rodzice natomiast  mogli skonsultować tematy, które wzmacniały ich kompetencje wychowawcze.

Podczas spotkania wykorzystano broszury edukacyjne, gadżety profilaktyczne, piłeczki antystresowe oraz materiały kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, adresowane do dzieci w wieku od 6 do 15 lat.