PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

logo

W połowie października 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy rozpoczyna realizację Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

Kolejna edycja tego przedsięwzięcia, dedykowana jest bezrobotnym mieszkańcom Lubina, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.

Celem programu jest polepszanie sytuacji na rynku pracy poprzez zwiększenie szansy uczestników na uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia, poprawę samodzielności i wzmocnienie aktywności społecznej.

Program będzie trwał dwa miesiące, tj. od 15 października do 14 grudnia 2020 r. W tym okresie uczestnicy będą korzystać z warsztatów aktywizacji społeczno – zawodowej (10 godzin tygodniowo) oraz wykonywać prace społecznie użyteczne w MOPS i jego jednostkach (kolejne 10 godzin tygodniowo).

Wszystkich podopiecznych Ośrodka zainteresowanych udziałem, serdecznie zapraszamy do kontaktu z pracownikiem socjalnym, bądź pracownikiem Działu Profilaktyki, Analiz i Projektów – pok. 217.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 746 34 18, w godzinach od 7.30 do 15.30.