PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

Od 1 września 2021r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy rozpoczyna realizację Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

Kolejna edycja tego przedsięwzięcia, dedykowana jest bezrobotnym mieszkańcom Lubina, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.

Celem Programu jest poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez zwiększenie szansy na uzyskanie
i utrzymanie zatrudnienia oraz wzrost umiejętności społecznych.

W okresie dwóch miesięcy uczestnicy będą korzystali z warsztatów rozwoju i aktywizacji społeczno – zawodowej
(10 godzin tygodniowo) oraz wykonywali prace społecznie użyteczne w MOPS i jego jednostkach (kolejne 10 godzin tygodniowo).

Wszystkich podopiecznych Ośrodka zainteresowanych udziałem, serdecznie zapraszamy do kontaktu
z pracownikiem socjalnym, bądź pracownikiem Działu Świadczeń- pok. 217.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 746 34 18, w godzinach od 7:30 do 15:30.