Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022r.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022r.

Gmina Miejska Lubin przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rada Miejska na sesji 29 marca br. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego, umożliwiającego wdrażanie dodatkowych działań na rzecz osób starszych. Koordynatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- Dom Dziennego Pobytu „Senior”, a przedsięwzięcie będzie realizowane do 31 grudnia 2022r.

„Korpus Wsparcia Seniorów” jest skierowany do mieszkańców miasta Lubina w wieku 65 lat i więcej, którzy ze względu na stan zdrowia, czy bezradność mają problemy z samodzielnym zaspokajaniem podstawowych potrzeb. Celem Programu jest zapewnienie pomocy osobom starszym oraz poprawa ich poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. „Korpus Wsparcia Seniorów” jest realizowany w dwóch modułach:

Moduł I – polega na zapewnieniu wsparcia społecznego przez wolontariuszy, poprzez  m.in. robienie zakupów (głównie artykułów spożywczych, środków higieny osobistej i leków), ułatwianie dostępu do opieki medycznej (pomoc w umawianiu wizyt lekarskich, transport do lekarza, na szczepienia, badania), wsparcie w załatwianiu prostych spraw urzędowych i w miarę możliwości wolontariuszy – towarzyszenie podczas spacerów. Do Modułu I nie kwalifikują się osoby, które już korzystają z usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych przez MOPS.

Moduł II – to tzw. „opieka na odległość”. Potrzebujący seniorzy zostaną wyposażeni w opaskę bezpieczeństwa, połączoną z usługą operatora. W przypadku nagłej, trudnej sytuacji lub zagrożenia życia, wciśnięcie guzika alarmowego na opasce, umożliwi połączenie z dyspozytorem i udzielenie szybkiej pomocy.

Seniorzy chętni do udziału w Programie mogą zgłaszać się za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii 22 505 11 11 lub bezpośrednio do MOPS – Domu Dziennego Pobytu „Senior” (DDP). Pracownik DDP będzie przyjmował zgłoszenia, a następnie weryfikował potrzeby w miejscu zamieszkania osób zgłaszających oraz zasadność ich zakwalifikowania do przedsięwzięcia. Rodzaj i częstotliwość świadczonych usług będzie uzależniona od możliwości organizacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat Programu będą publikowane na stronie mops.lubin.pl/ddp-senior/aktualnosci/                         

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 DOFINANSOWANIE Moduł I – 27 250 zł Moduł II – 66 520 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ 93 770 zł