Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok

ZAPEWNIENIE USŁUGI WSPARCIA SENIOROM W WIEKU 65 LAT I WIĘCEJ

  • wsparcie społeczne (np. w czynnościach dnia codziennego)
  • ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ MOŻLIWOŚCI SAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIA
W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSÓB STARSZYCH

„Opieka na odległość” – tzw. Opaska bezpieczeństwa jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Polega na stałym monitorowaniu funkcji życiowych, w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia pomocy. „Opieka na odległość” pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.