PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”
NA 2023 ROK.

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”
NA 2023 ROK.

Gmina Miejska Lubin przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, finansowanego ze środków z dotacji celowej budżetu państwa oraz środków własnych Gminy.
Rada Miejska na sesji 4 kwietnia br. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego, umożliwiającego wdrażanie dodatkowych działań na rzecz osób starszych. Koordynatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dom Dziennego Pobytu „Senior”, a przedsięwzięcie będzie realizowane do 31 grudnia 2023r.

Program stanowi kontynuację programu realizowanego w mieście w 2022r.

„Korpus Wsparcia Seniorów” jest skierowany do mieszkańców w wieku 65 lat i więcej, którzy ze względu na stan zdrowia, czy bezradność mają problemy z samodzielnym zaspokajaniem podstawowych potrzeb.
Celem Programu jest zapewnienie pomocy osobom starszym oraz poprawa ich poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.

„Korpus Wsparcia Seniorów” jest realizowany w dwóch modułach:

Moduł I – polega na zapewnieniu wsparcia społecznego przez wolontariuszy, poprzez m.in. robienie zakupów (głównie artykułów spożywczych, środków higieny osobistej i leków), ułatwianie dostępu do opieki medycznej (pomoc w umawianiu wizyt lekarskich, transport do lekarza, badania), wsparcie w załatwianiu prostych spraw urzędowych i w miarę możliwości wolontariuszy – towarzyszenie podczas spacerów.
Do Modułu I nie kwalifikują się osoby, które już korzystają z usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych przez MOPS.

Moduł II – to tzw. „opieka na odległość”. Potrzebujący seniorzy zostaną wyposażeni w opaskę bezpieczeństwa, połączoną z usługą operatora. W przypadku nagłej, trudnej sytuacji lub zagrożenia życia, wciśnięcie guzika alarmowego na opasce, umożliwi połączenie z dyspozytorem i udzielenie szybkiej pomocy.

Seniorzy chętni do udziału w Programie mogą zgłaszać się za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii 22 505 11 11 lub bezpośrednio do MOPS -Dom Dziennego Pobytu „Senior”.

Szczegółowe informacje na temat Programu będą publikowane na stronie
mops.lubin.pl/ddp-senior/aktualnosci/