Program profilaktyczny „Archipelag Skarbów”

Program profilaktyczny „Archipelag Skarbów”

W dniach od 17 do 20 maja br., na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przeprowadzony został rekomendowany program profilaktyczny „Archipelag Skarbów”. Uczestnikami przedsięwzięcia byli uczniowie siódmych klas lubińskiej szkoły podstawowej (ok. 120 osób), a także ich rodzice i nauczyciele.

Program opiera się na modelu profilaktyki zintegrowanej, a jego cele obejmują bardzo szerokie spektrum tematów, uporządkowanych wg kilku obszarów:

  • profilaktyka korzystania z substancji psychoaktywnych,
  • wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność,
  • profilaktyka ciąż nastolatek i profilaktyka HIV/AIDS,
  • profilaktyka przemocy,
  • cele i efekty ogólnoprofilaktyczne.

 „Archipelag Skarbów” to żywy i dynamiczny program, prowadzony przez specjalnie przeszkolonych trenerów. Łącząc w sobie atrakcyjną formę z silnym przekazem treści profilaktycznych, skutecznie wpływa na zmianę przekonań normatywnych u młodych ludzi. Wspiera także rodziców i nauczycieli w przekazywaniu wartości.

W ramach programu, młodzi lubinianie uczestniczyli w dwóch 4 – godzinnych spotkaniach w formie multimedialnego „show”, co skutecznie angażowało ich do współpracy i umożliwiło przekazanie w ciekawy sposób głębokich treści profilaktycznych. Odbyło się również spotkanie z rodzicami oraz szkolenie Rady Pedagogicznej – na terenie szkoły.

Przedsięwzięcie wpisuje się w założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lubina.