Projekt „Bezpieczna Rodzina”

Jednym z ważniejszych elementów życia człowieka, w tym dzieci i młodzieży, jest edukacja również w zakresie bezpieczeństwa. Współczesny świat ,,różnorodności” jest także światem wszechobecnej przemocy i zagrożeń.

W obliczu tak ważnego problemu, już drugi rok, pracownicy Sekcji Profilaktyki Uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie, realizują projekt profilaktyczny „Bezpieczna Rodzina”. Przedsięwzięcie kierowane jest do uczniów szkół średnich naszego miasta. W każdej z tych szkół wytypowana została jedna klasa, której uczniowie  biorą  udział w spotkaniach z terapeutą Sekcji Profilaktyki Uzależnień Ośrodka Pomocy oraz z instruktorem Krav Maga. Realizacja projektu rozpoczęła się w kwietniu i będzie trwała do czerwca br.

W czasie godzinnych spotkań terapeuta przekazuje młodzieży informacje dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie, szczególnie w rodzinie z problem uzależnień. Młodzi ludzie uczą się, jak skutecznie i bezpiecznie radzić sobie w sytuacji przemocy oraz jak ustrzec się przed krzywdzącymi sytuacjami. Uczestnicy i pedagog szkolny, w ramach projektu, otrzymują materiały informacyjno – edukacyjne, tj. pakiet ulotek i plakat przygotowany przez pracowników MOPS.

W kolejnym etapie projektu, instruktor Krav Maga pokaże uczniom, jak unikać miejsc i sytuacji niebezpiecznych oraz jak sobie radzić w przypadku zaistnienia sytuacji przemocowych. Młodzi ludzie będą mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności unikania urazów i obrony przed  napastnikiem. Zajęcia odbędą się w sali gimnastycznej, na terenie szkoły.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości młodzieży na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz dostępnych form pomocy w tym zakresie, a także nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych.