Przegląd Form Literackich

Przegląd Form Literackich

18 października wspólnie ze Stowarzyszaniem Seniorów „Trzeci Wiek” zorganizowaliśmy Przegląd Form Literackich.

Spotkanie odbyło się w  ramach projektu „Twórczo z Seniorem”, finansowanego przez Starostwo Powiatowe w Lubinie. Podczas tego przedsięwzięcia na scenie w Centrum Działań Twórczych zaprezentowali się przedstawiciele warsztatów terapii zajęciowych oraz stowarzyszeń i instytucji zrzeszających seniorów. Przegląd odbył się w dwóch kategoriach: wiersz autorski i poezja śpiewana. Wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom i wykazali się dużą kreatywnością.

Jury nagrodziło, w kategorii wiersz autorski miejsce:
V- Zofia Biernat– Dom  Dziennego Pobytu „Senior”,
IV – Krystyna Dutkiewicz – Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów ,
III– Anna Raczyńska– Sekcja Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM,
II– Aleksandra Pacura– Fundacja im. Brata Alberta, Świetlica Terapeutyczna,
I– Józef Brzozowski– Dom Dziennego Pobytu „Senior”.

Kategoria poezja śpiewana  miejsce:
V– Krzysztof Głowacz– Dom Dziennego Pobytu „Senior”,
IV– Brygida Gruszczyńska– Warsztaty Terapii Zajęciowej „Słoneczko”,
III– Irena Młodecka– Dom Dziennego Pobytu „Senior”,
II– Radosław Kuras– Warsztaty Terapii Zajęciowej „Przytulisko”,
I– Teresa Dudek– Dom Dziennego Pobytu „Senior”.

Zwycięzcom  i uczestnikom serdecznie gratulujemy. Wszystkim dziękujemy za udział w Projekcie. Ogromne podziękowania dyrekcji Centrum Działań Twórczych za udostępnienie sali.