„Przegląd form literackich”

Tegoroczna edycja Przeglądu Form Literackich lubińskich seniorów już za nami. W dniach 21 i 22 października w Domu Dziennego Pobytu „Senior” swoją twórczość prezentowali przedstawiciele miejscowych środowisk: Fundacji im. Brata Alberta, Warsztatów Terapii Zajęciowej „Akademia Życia”, Centrum Psychiatrii i Psychologii „Mariamed” oraz przedstawiciele gospodarzy – Stowarzyszenia Seniorów „Trzeci Wiek” i Domu Dziennego Pobytu „Senior”. Piętnaścioro uczestników walczyło
o palmę pierwszeństwa prezentując własną twórczość literacką, a dziesięcioro poezję śpiewaną. W kategorii „wiersz autorski” oceniano treści i formę wierszy, zdolności
i ogólny wyraz artystyczny osób prezentujących. Z kolei w kategorii „poezja śpiewana” oceniane były umiejętności wokalne, interpretacja utworów, a także ogólny wyraz sceniczny. Przysłuchując się autoprezentacjom można było dostrzec zarówno elementy pięknej, wysublimowanej poezji, jak i najprostszej prozy pisanej zwyczajnym, czytelnym językiem.

Jestem mile zaskoczona zarówno poziomem tekstów, jak i ich interpretacjami. Cieszy mnie również i to, że ich autorzy nie wstydzą się swoich prac i nie chowają ich po szufladach” – stwierdziła Teresa Warych, polonistka jurorka.

Kiedy minął stres i emocje związane z prezentacjami nastąpiła krótka przerwa, którą wypełniło wspólne (widzów i uczestników) tworzenie wiersza, który – jak zapowiedziała Elżbieta Miklis, kierownik DDP „Senior” – stanowić będzie motto wszelkich naszych kolejnych spotkań. Mówiąc już o samym konkursie należy przyznać, że jury miało nie lada problem z wytypowaniem zwycięzcy. Ostatecznie jednak w kategorii „wiersz autorski” zwycięstwo przyznano Radosławowi Kuras
z Warsztatów Terapii Zajęciowej „Akademia Życia”.

Swoje pisanie zacząłem jakieś trzy lata temu, od kiedy zacząłem uczęszczać na terapie do Brata Alberta. Jedna z moich terapeutek widząc, że mam predyspozycje nakłoniła mnie do pisania. Pierwotnie miały to być teksty rapowe. Jednak z upływem czasu doszedłem do wniosku, że poezja jest dużo piękniejsza” – powiedział Radosław Kuras.

Kolejne miejsca zajęli:

  1. Maciej Grzelak – WTZ „Przytulisko”

  2. Patrycja Igielska – WTZ „Akademia Życia”

  3. Wiesław Słomkowski – „MARIAMED”

  4. Alicja Szymańska – „MARIAMED”

Jury postanowiło również przyznać cztery wyróżnienia, które przypadły Wandzie Nocko – ZNP, Czesławie Terepko, Irenie Młodeckiej i Ryszardowi Żymańczykowi
z DDP „Senior”.

Drugiego dnia „w szranki” stanęli interpretatorzy poezji śpiewanej. Ta sztuka estradowa wymaga ogromnej odwagi i talentu. Jest też trudna w ocenie. O wysokim poziomie uczestników może świadczyć również fakt, że mieliśmy spore trudności dokonując ostatecznego wyboru – ocenił Zbigniew Szparkowski, muzyk – jeden
z jurorów.

W kategorii „poezja śpiewana” zwyciężczynią została Teresa Dudek z DDP„Senior”.

Decyzja jury była dla mnie wielkim zaskoczeniem, choć nie było to moje pierwsze zwycięstwo estradowe. Niemniej miałam wielki szacunek do konkurentów i ogromną tremę. Zdecydowałam się na trudny utwór jakim jest „Serenada” Schuberta, ale jak widać warto było” – powiedziała szczęśliwa ze zwycięstwa laureatka tegorocznego przeglądu.

Dwa równorzędne drugie miejsca przypadły Alicji Szymańskiej z „MARIAMEDU”
i Irenie Młodeckiej z DDP „Senior” Kolejne miejsca zajęli również przedstawiciele „Seniora”:

  1. Jerzy Smyka

  2. Ewelina Stąpór

  3. Maria Litwinów

Należy nadmienić, że wszyscy zwycięzcy, wyróżnieni jak i pozostali uczestnicy tegorocznego przeglądu otrzymali nagrody. Patronat nad konkursem objęło Stowarzyszenie Seniorów „Trzeci Wiek” oraz MOPS – Dom Dziennego Pobytu „Senior”. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe. Szczególne słowa uznania należą się Elżbiecie Miklis za mistrzowskie prowadzenie przeglądu, a także za profesjonalną oprawę muzyczną, która spoczywała w rękach, Włodzimierza „Kuby” Danka, a nade wszystko za rodzinną atmosferę, którą stworzyli uczestnicy przeglądu i jego widzowie.

Andrzej Lech