Punkt Pomocy Dzieciom

logo

W marcu 2019 r. działalność rozpoczyna Punkt Pomocy Dzieciom prowadzony przez terapeutów z Sekcji Profilaktyki Uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie.

Punkt mieści się przy ul. Żurawiej 9-11, czynny będzie w każdy wtorek i piątek w godz. 14:00 -16:00. Działalność Punktu adresowana jest do dzieci w wieku od 7 do 15 lat oraz ich rodziców.

W Punkcie dzieci będą uczone współpracy w grupie rówieśniczej, bezpiecznego wyrażania swoich uczuć i emocji, a także zyskają możliwość wyrównania ewentualnych braków w nauce. Poza tym uzyskają pomoc w zakresie relaksacji, radzenia sobie z napięciem, stresem i lękiem.

Więcej informacji na temat działalności Punktu, a także zasad rekrutacji i przyjęcia dzieci udzielają pracownicy Sekcji Profilaktyki Uzależnień MOPS Lubin pod nr tel. 76 847 63 55 lub 723 207 707.