„Rodzina 500+” – komunikat

Kolejny okres zasiłkowy z Programu „Rodzina 500+” rozpocznie się 1 października 2017 r. i trwać będzie do 30 września 2018 r.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na kolejny okres zasiłkowy będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r.