Seniorski szlak

11 sierpnia 2021 r.  w Domu Dziennego Pobytu  „SENIOR” w Lubinie odbyło
się spotkanie z cyklu „Seniorski szlak”, w którym uczestniczyli członkowie różnych organizacji, stowarzyszeń kombatanckich i seniorskich. Byli to przedstawiciele Związku Sybiraków, Inwalidów Wojennych, Kresowian, Kombatantów RP, Weteranów i Rezerwistów WP, Związku Strzeleckiego oraz Stowarzyszenia Seniorów „Trzeci Wiek”. Uroczystość „Cudu Nad Wisłą” rozpoczęto odśpiewaniem „Roty”. Krótki referat na temat kulisów walk stoczonych w obronie Warszawy wygłosił dr Stanisław Tokarczuk. Podczas spotkania nie zabrakło tekstów wielu pieśni patriotycznych wykonanych przez mjr zs Juliana Danickiego, a także pozostałych uczestników. Do części artystycznej włączyli się przedstawiciele DDP „Senior” uświetniając spotkanie akompaniamentem i wokalem.