Spotkania grupowe Sekcji Profilaktyki Uzależnień

Spotkania grupowe Sekcji Profilaktyki Uzależnień

 

Zapraszamy na spotkania grupowe

Terapeuci Sekcji Profilaktyki Uzależnień zapraszają osoby zainteresowane na spotkania grupowe:

  • od poniedziałku 3 września rozpoczęły się spotkania grupy psychoedukacyjnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 16:30 – 18:30 w Lubinie przy al. Niepodległości 31 (boczne wejście od ul. Kilińskiego),

od października rozpoczynają się:

  • spotkania grupy rozwoju osobistego dla młodzieży. Zajęcia będą odbywać się
    w czwartki, w godzinach 16:30-18:00, przy al. Niepodległości 31 (boczne wejście od
    Kilińskiego),

 

  • spotkania grupy psychoedukacyjno-terapeutycznej dla osób współuzależnionych.  Zajęcia będą odbywać się w środy, w godzinach 16:30-18:30, przy ul. Kilińskiego 25a – główna siedziba MOPS, pok. 102,

 

  • po przerwie wakacyjnej wznowione zostaną dwie grupy edukacyjno-motywacyjne dla osób uzależnionych. Zajęcia będą odbywać się we wtorki i piątki, w godzinach 16:10-18:10, przy ul. Kilińskiego 25a – główna siedziba MOPS, pok. 102.        Pierwsze spotkanie – 2 października 2018 r.

 

Zajęcia grupowe odbywają się od czasu zawiązania grupy – do czerwca zgodnie z zawartym kontraktem.

Nabór do grup trwa przez cały rok.

Oferta Sekcji Profilaktyki Uzależnień jest bezpłatna, dobrowolna, skierowana do zainteresowanych mieszkańców Lubina.