Spotkanie organizacyjne

Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkanie, podczas którego omawiane są sprawy organizacyjne, w tym sprawy ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Spotkanie odbędzie się w dniu 9.06.2016r. o godz. 15.30 w sali Krasnali (parter).