To był maj!

W maju  w Domu Dziennego Pobytu   dużo się działo! W ofercie placówki znalazły się spotkania zarówno podniosłe, jak i w klimacie bardziej  rozrywkowym.
10 maja gościliśmy uczestników warsztatów zajęciowych z Centrum Psychiatrii I Psychologii „Mariamed”, na przedstawieniu grupy teatralnej „Pozytywni”.  Spektakl  „Poskromienie złośnicy”  spotkał się z dużym uznaniem widowni,  aktorzy otrzymali gromkie brawa.
11 maja uczestniczyliśmy w rozstrzygnięciu konkursu „Akademia sztuki ”, zorganizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej „Akademia Życia”,  w Galerii OK „Wzgórze Zamkowe”.   Miło nam poinformować, iż nasze seniorki zajęły  wysokie lokaty. Irenie  Młodeckiej, jury  przyznało  III miejsce w kategorii : poezja, a Monice Jach –  III miejsce w kategorii: tkanina. Gratulujemy!
Tego samego dnia w placówce odbyło się spotkanie pod nazwą  „ Majowe rocznice”,
w którym uczestniczyły delegacje organizacji kombatanckich z terenu Lubina. Podczas uroczystości Prezes Zarządu Okręgu Związku Inwalidów Wojennych we Wrocławiu  –  Wojciech Olenderek odznaczył Krzyżem 95 – lecia Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej:  starostę lubińskiego – Adama Myrdę, prezydenta miasta Lubina –  Roberta Raczyńskiego, kierownika Domu Dziennego Pobytu „Senior”  – Elżbietę Miklis oraz prezesa lubińskiego oddziału  Związku Inwalidów Wojennych RP  – Marię Milewską.  Patriotyczny występ  artystyczny na tą okazję przygotował zespół „Bez nazwy” prowadzony przez instruktora muzycznego –  Włodzimierza „Kubę”  Danka.
Seniorzy  w maju mieli także okazję skorzystać z 6 – cio dniowego wyjazdu na wody termalne. Leczniczych kąpieli zażywali w Szaflarach, a wypoczywali w Stasikówce, z której mieli przepiękny widok na Tatry.  Pogoda im sprzyjała więc wrócili opaleni i w wyśmienitych humorach.
18 maja Dom Dziennego Pobytu „Senior” obchodził 25. – lecie działalności. W Klubie „Pod Muzami”  z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie, na które przybyli wyśmienici goście. Było dużo wzruszeń, życzeń i ciepłych słów.  Na scenie zaprezentowały się zespoły działające  w naszej placówce: „Bez nazwy”,  „Wrzos”, „Cantabile”, „Hosadyna od Lubina” , „Pozytywni”.
My ze swojej strony dziękujemy za  pomoc i wsparcie w działaniu Prezydentowi  i Radzie Miejskiej Lubina, Staroście  i Radzie Powiatowej, Dyrekcji i Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wydziałowi Oświaty Kultury i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta, Ośrodkowi Kultury „Wzgórze Zamkowe” , Centrum Kultury „Muza” oraz  Regionalnemu Centrum Sportowemu.
Po gali seniorzy świętowali na Jubileuszowym Spotkaniu Integracyjnym przy  akompaniamencie instrumentu klawiszowego obsługiwanego przez  Zbigniewa Szparkowskiego.
Piękny  program artystyczny można było zobaczyć  24 maja,  kiedy seniorzy obchodzili Dzień Matki . Przygotowane na tę uroczystość  piosenki w wykonaniu zespołu „Hosadyna od Lubina”, chóru „Cantabile” , duetu Teresa Kozłowska – Krzysztof Głowacz, solistki  Barbary Adamczyk, a także  wiersze przedstawione przez  Krystynę Miter i Ryszarda Żymańczyka, chwytały za serce i wzruszały.
27 maja zespół „Bez nazwy”, na zaproszenie sołtysa wsi,  koncertował w Miłosnej, przedstawiając starannie przygotowany program artystyczny z okazji święta mam.
Pracowity miesiąc zakończył konkurs fotograficzny „Mam Cię na oku”.  Tematem tegorocznej edycji była obserwacja zwierząt zamieszkujących Park Wrocławski . Swoje prace zgłosiły warsztaty terapii zajęciowej „ Kameleon”, „Akademia Życia” , „Słoneczko” , „Mariamed” , a także lubiński oddział  Związku  Inwalidów Wojennych RP i oczywiście seniorzy z Domu Dziennego Pobytu.
Jury w składzie: Janusz Mróz – fotografik, Kamila Tworek – pedagog sztuki, Ewa Kwaśniewska – przewodnicząca Rady Domu Dziennego Pobytu „Senior”, rozdzieliło  miejsca następująco: I –   Dorota Pytel z WTZ „Akademia Życia”,  II  – Krystyna Jamioła  z DDP „senior”, III  – Maria Milewska
ze Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Lubinie,  IV  – Teresa Kozłowska z DDP „Senior”,
V  – Kamila Szwarczyńska z WTZ „Kameleon”. Zwycięzcom serdecznie  gratulujemy, a wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i do zobaczenia za rok!

Edyta Braszczok