Trwa nabór do grupy psychoedukacyjnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Trwa nabór do grupy psychoedukacyjnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Jeśli doznajesz przemocy w rodzinie powinnaś/powinieneś mieć wiedzę na ten temat, wtedy będziesz mogła/mógł zmienić swoją sytuację. Przyjdź na grupę dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Spotkania odbywać się będą w każdy poniedziałek, w godzinach popołudniowych,
od 15 marca br., po zebraniu się odpowiedniej liczby uczestników.

Głównym założeniem i celem grupy jest powstrzymanie przemocy w rodzinie, poprzez:

  • zdobycie wiedzy o tym, czym jest przemoc domowa,
  • uzyskanie informacji, co zrobić w sytuacji bezpośredniego zagrożenia ze strony sprawcy przemocy,  
  • rozpoznanie mechanizmów blokujących zatrzymanie przemocy w rodzinie,
  • zmianę stereotypowego myślenia na temat przemocy,
  • poznanie własnych praw i uczenie się egzekwowania ich,
  • pracę nad budowaniem poczucia własnej wartości,
  • uczenie się nowych konstruktywnych zachowań.

Spotkania podzielone są na dwie części. Pierwsza poświęcona jest bieżącym problemom uczestników. Osoby chętne opowiadają o swojej aktualnej sytuacji. Dzięki temu, poza wsparciem emocjonalnym, mogą otrzymać konkretne pomysły na poradzenie sobie z problemami, uzyskać użyteczne informacje od osób, które często przeszły już pewne etapy radzenia sobie  w sytuacji przemocy w rodzinie. Druga część ma charakter edukacyjny i pozwala na odkrycie i przyswojenie wielu nowych informacji i umiejętności, takich jak np. radzenie sobie z poczuciem winy, wstydem, lękiem, itp.

Udział w spotkaniach grupy jest bezpłatny.

Ze względu na stan epidemii, przeciwdziałając rozprzestrzenianiu się COVID – 19, na zajęcia grupowe obowiązują zapisy.

Zapisy oraz szczegółowe informacje o grupie można uzyskać:

w siedzibie głównej MOPS, ul. Kilińskiego 25a, pok. 217,

tel. 76 746 34 18

lub

w Sekcji Profilaktyki Uzależnień

przy Al. Niepodległości 31 – osobiście i telefonicznie pod numerami:

tel. 76 847 63 55, 723 207 707