Wakacje 2016

W bieżącym roku MOPS – w ramach oferty wakacyjnej dla dzieci i młodzieży z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – przygotował trzy wyjazdy kolonijne nad polskim morzem.

Pierwszy, we współpracy z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, dla 8 dzieci w okresie od 8 do 21 lipca 2016r. w Pustkowie oraz drugi- dla 2 dzieci w okresie od 30 lipca do 12 sierpnia br. w Jastrzębiej Górze. Trzeci wyjazd zorganizowany jest dla 50 młodych mieszkańców Lubina w okresie od 20 lipca do 2 sierpnia 2016r. w miejscowości Łazy. W trakcie kolonii zagwarantowany jest ciekawy program rekreacyjno –sportowy oraz zajęcia terapeutyczne w zakresie umiejętności społecznych i profilaktyki uzależnień. Podczas turnusów o opiekę i bezpieczeństwo zadba wykwalifikowana kadra pedagogiczna, terapeutyczna oraz pielęgniarska. Poprzez różnorodne formy zabawy, wychowawcy przekażą wiedzę na temat m.in. rozwijania świadomości własnych zalet, zachowań asertywnych, podniesienia samooceny, promocji zdrowego trybu życia. Organizator kolonii w Łazach przewiduje zrealizowanie dwóch programów profilaktycznych: „Kraina stumilowego lasu” dla dzieci młodszych oraz „ Sport-tak, Nałóg- nie” dla dzieci starszych.

Oferta zajęć i zabaw ma na celu również kształtowanie prawidłowych postaw, nawyków i zachowań zdrowotnych.