WAKACJE 2018

W bieżącym rok – w ramach oferty wakacyjnej dla dzieci i młodzieży – MOPS przygotował trzy wyjazdy kolonijne nad polskim morzem.

Pierwszy wyjazd dla 45 młodych mieszkańców Lubina w okresie od 18 do 31 lipca 2018r. do miejscowości Chłapowo, kolejne dwa wyjazdy – we współpracy z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu dla 10 dzieci – w okresie od 24 lipca do 6 sierpnia oraz od 7 do 20 sierpnia 2018r. do Jastrzębiej Góry.

W trakcie pobytu zagwarantowany jest ciekawy program rekreacyjno–sportowy oraz zajęcia terapeutyczne w zakresie umiejętności społecznych i profilaktyki uzależnień. Podczas turnusów o opiekę i bezpieczeństwo zadba wykwalifikowana kadra pedagogiczna, terapeutyczna oraz pielęgniarska. Poprzez różnorodne formy zabawy wychowawcy przekażą wiedzę na temat m.in. rozwijania świadomości własnych zalet, zachowań asertywnych, podniesienia samooceny, promocji zdrowego trybu życia. Oferta zajęć i zabaw ma na celu również kształtowanie prawidłowych postaw, nawyków i zachowań zdrowotnych.