Wakacje z profilaktyką

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie każdego roku prowadzi szereg działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zdrowego trybu życia. Wakacje letnie są doskonałą okazją do spotkań z dziećmi, młodzieżą  oraz rodzicami. Zajęcia sportowe, połączone z elementami profilaktyki uzależnień, promujące zdrowy styl życia w środowisku dzieci i młodzieży, stanowią alternatywę spędzania wolnego czasu.

Dnia 20 lipca br. podczas zajęć na ściance wspinaczkowej, prowadzonych przez RCS w hali Szkoły Podstawowej nr 14, pracownicy MOPS zorganizowali stoisko profilaktyczne. Dzieci brały udział w quizach, zabawach z kuponami oraz innych grach i zajęciach profilaktycznych, a także wypełniały indywidualne karty pracy. Przeprowadzono warsztat, który dostarczył uczestnikom rzetelnych informacji o zdrowym stylu życia, rozpoznawaniu i nazywaniu własnych uczuć i przeżyć – bez używek i narkotyków. Najmłodszym wskazywano sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami, bez uciekania się do zachowań przemocowych. Wszyscy aktywnie uczestniczący w przygotowanych atrakcjach, zostali nagrodzeni gadżetem profilaktycznym. Stoisko zaopatrzone było również w ulotki edukacyjne dla rodziców na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych, przemocy w rodzinie oraz informacyjne – z treściami wskazującymi miejsca, gdzie można uzyskać pomoc i wsparcie.