WAKACJE Z PROFILAKTYKĄ

W dniu 24 sierpnia br. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po raz kolejny zorganizowali zajęcia edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zdrowego stylu życia. W trakcie zmagań sportowych, na stadionie Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie, dzieci poznawały różne dyscypliny lekkoatletyczne, próbując swoich sił w bieganiu na czas, skokach w dal czy rzucie piłeczką palantową. W oczekiwaniu na swoją kolej, młodzi Lubinianie korzystali z propozycji stoiska profilaktycznego. Na dzieci czekały zagadki dot. zdrowego stylu życia, karty pracy o tematyce emocji i wartości rodzinnych, na młodzież warsztaty z alkogoglami. Rodzice, towarzyszący młodym sportowcom, otrzymywali materiały dydaktyczne o tematyce wychowania bez przemocy, dopalaczy, szkodliwości alkoholu, a także ulotki informacyjne o miejscach oferujących pomoc i wsparcie.
Mimo niesprzyjającej pogody, dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, dlatego zostały nagrodzone piłeczkami antystresowymi i innymi drobnymi gadżetami.