Wakacje z profilaktyką

Wakacje letnie dobiegły końca.  Był  to ważny i wyczekiwany czas w życiu dzieci i młodzieży,  okres  odpoczynku od intensywnej nauki i zdobycia energii na kolejny rok szkolny.

Jak co roku, istotne było  właściwe wykorzystanie czasu wolnego, który pozostawał do dyspozycji dziecka.  Dobrze zorganizowany  wypoczynek i  zabawa to znakomita szkoła współżycia
i współdziałania społecznego. Czas wolny posiada m.in. walory zdrowotne, rekreacyjne, rozwojowe oraz wychowawcze. Pamiętać jednak należy o zasadzkach, jakie wynikają z jego błędnego zagospodarowania, np. ryzyko sięgania po środki psychoaktywne.

Dlatego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie, we współpracy z Regionalnym Centrum Sportowym, po raz kolejny zorganizował w okresie wakacji letnich szereg imprez i zabaw sportowych, połączonych  z profilaktyką uzależnień.  Łącznie w okresie lipiec-sierpień, młodzi lubinianie mogli uczestniczyć w 29 spotkaniach na obiektach sportowych, próbując sił na basenie, ściance wspinaczkowej, kręgielni, podczas gry w piłkę nożną, tenisa i wiele innych.

Stoisko Sekcji Profilaktyki Uzależnień (SPU) zaopatrzone było w ulotki edukacyjne na temat szkodliwości alkoholu (m.in. niebezpieczeństwa wynikające z sięgania po alkohol nad wodą) i innych narkotyków, współuzależnienia, przemocy w rodzinie  oraz informacyjne – z treściami wskazującymi miejsca, gdzie można uzyskać pomoc i wsparcie.

Dla dzieci i młodzieży przygotowany został quiz sprawdzający wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień oraz promowania zdrowego trybu życia, gry i zabawy profilaktyczne.  Za udział, uczestnicy otrzymywali gadżety profilaktyczne oraz słodycze.

Przeprowadzone zostały warsztaty z alkogoglami i narkogoglami. Specjalnie zaprojektowane  gogle symulują obraz widziany przez osoby pod wpływem alkoholu (alkogogle) czy narkotyków (narkogogle).  Alkogogle i narkogogle wykorzystane były podczas gier i zabaw na Kręgielni RCS oraz
w trakcie Wakacyjnego Turnieju Tenisa Stołowego.

Ponadto, uczestnicy mieli możliwość porozmawiania z terapeutą nt. niebezpieczeństw związanych
z sięganiem po używki. Oprócz terapeutów – o bezpieczeństwie, zdrowym stylu życia, asertywności, zasadzie fair play w sporcie i życiu – rozmawiali z dziećmi również Funkcjonariusze Policji, trenerzy
i znani lubińscy sportowcy.

Celem przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych przez terapeutów MOPS było przeciwdziałanie alkoholizmowi i sięganiu po używki poprzez wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, zachęcanie do rozwijania pasji  oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Stoisko pracowników SPU cieszyło się sporym zainteresowaniem.

Udział we wszystkich imprezach sportowo-profilaktycznych był dla mieszkańców miasta bezpłatny.