Wakacyjna Profilaktyka

Wakacyjna Profilaktyka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny przygotował zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, biorących udział w Akcji Lato, organizowanej przez RCS.

W czasie wolnym od szkoły dzieci i młodzież są szczególnie narażeni na ryzyko sięgania po środki psychoaktywne, a także nadmiernego korzystania z Internetu, gier online, smartfonów oraz cyberprzemocy. Mając to na uwadze, tut. Ośrodek włączył się w organizację czasu wolnego dla młodych lubinian. W dniu 12 lipca, podczas gier i zabaw na kręgielni, pracownicy MOPS rozmawiali z uczestnikami zajęć o zdrowym stylu życia, emocjach, uzależnieniach – w tym behawioralnych oraz o cyberprzemocy i przemocy w rodzinie.
Z dziećmi i młodzieżą pracowano w oparciu o karty pracy „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Przeprowadzono również warsztat z alkogoglami, który cieszył się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród nastolatków. Zarówno dzieci jak i rodzice licznie korzystali z oferty stoiska profilaktycznego, zadawali pytania, prosili o rozwianie wątpliwości. Wszystkim zainteresowanym przekazywano broszury edukacyjne, a dzieci – za owocną pracę – nagradzano piłeczkami antystresowymi, zawieszkami wyrażającymi emocje bądź długopisami z hasłem profilaktycznym.

Wakacyjna Profilaktyka