Warsztat podnoszenia kompetencji wychowawczych kwiecień-czerwiec 2023r

Warsztat podnoszenia kompetencji wychowawczych kwiecień-czerwiec 2023r

Jak wychować dziecko na dobrego człowieka? To pytanie zadaje sobie zapewne większość odpowiedzialnych rodziców. Niewątpliwie, to oni mają największy wpływ na kształtowanie się
u pociechy poczucia własnej wartości. Ich zadaniem jest wyposażenie dziecka w pewnego rodzaju „kapitał” w postaci możliwości, umiejętności, cech, które pomogą mu w  dorosłym życiu.

Aby nauczyć się mądrego postępowania z dzieckiem, zainteresowani rodzice i opiekunowie mieli możliwość uczestniczenia w 8 spotkaniach w ramach warsztatu podnoszenia kompetencji wychowawczych, prowadzonego przez starszego terapeutę Sekcji Profilaktyki Uzależnień  tut. MOPS.  Program zakładał podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, wzrost pozytywnych doświadczeń w relacjach pomiędzy rodzicami i dziećmi oraz zwiększenie świadomości
o współczesnych uzależnieniach oraz FAS/FAE.

Uczestników uhonorowano Certyfikatem, potwierdzającym wzbogacenie kompetencji wychowawczych.

Jesienią, tut. Ośrodek planuje zorganizować kolejny cykl zajęć dla rodziców. Szczegółowe informacje można uzyskać w Sekcji Profilaktyki Uzależnień pod numerem telefonu 76 847 63 55, bądź osobiście przy al. Niepodległości 31 w Lubinie.