WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

W czerwcu br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie odbyły się Warsztaty Umiejętności Wychowawczych. W 10 – godzinnych zajęciach uczestniczyli rodzice, którzy chcieli zgłębić swoją wiedzę na temat budowania relacji z dziećmi i odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Celem warsztatów było kształtowanie umiejętności wychowawczych poprzez modelowanie odpowiednich zachowań bez stosowania przemocy. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonego psychologa, a poruszana tematyka obejmowała następujący zakres: uczucia, stawianie granic, zasady, przywileje i konsekwencje, zachęcanie do samodzielności, skuteczna pochwała i zachęta, zwiększenie świadomości o FAS/FAE.

Realizacja zajęć jest zgodna z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubina, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Lubina,
a także Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Lubina.

Organizacja kolejnego cyklu warsztatów planowana jest na wrzesień br.