„Wartości w moim życiu” podczas Pikniku Wojskowego 11 listopada 2018 r.

„Wartości w moim życiu” podczas Pikniku Wojskowego 11 listopada 2018 r.

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to zdecydowanie jeden z ważniejszych dni w kalendarzu. Na tę okoliczność Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie, wraz z Regionalnym  Centrum Sportowym przygotował bogatą ofertę dla mieszkańców naszego miasta. Punkt konsultacyjny podczas Pikniku Niepodległościowego stanowił integralną część programu „Wartości w moim życiu” realizowanego przez terapeutów Sekcji Profilaktyki Uzależnień.  Program zawierał propozycję przeprowadzenia przez nauczycieli  lekcji profilaktycznych wg przygotowanego scenariusza, możliwość zaproszenia na tą okoliczność terapeuty MOPS oraz pokaz videomappingu dnia 11 października 2018 roku dla dzieci, wraz z rodzicami.

Punkt zaopatrzony był w ulotki edukacyjne na temat szkodliwości alkoholu i narkotyków, współuzależnienia, przemocy w rodzinie oraz informacyjne – z treściami wskazującymi miejsca, gdzie można uzyskać pomoc i wsparcie. Ponadto, rodzice, wraz z dziećmi mieli możliwość porozmawiania
z terapeutą nt. niebezpieczeństw związanych z sięganiem po używki.
Dla młodszych mieszkańców – tradycyjnie przeprowadzony został quiz profilaktyczny, a dla dorosłych quiz „Odpowiedzialny kierowca”. Za udział uczestnicy otrzymywali gadżety patriotyczne, alkotesty jednorazowego użytku, opaski odblaskowe, świetliki oraz słodycze.