Kolejna edycja projektu „Wolność bez nałogu”

Kolejna edycja projektu „Wolność bez nałogu”

Z roku na rok zwiększa się ilość i różnorodność środków odurzających. Rodzice często nie zdają sobie sprawy z zagrożeń jakie czyhają na ich dzieci, zatem ogromne znaczenie ma edukacja w tym zakresie. Podobnie, dzieci i młodzież. Często nie mają świadomości, jak niebezpieczne jest eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi.

W ramach działań profilaktyczno – edukacyjnych terapeuci Sekcji Profilaktyki Uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie we współpracy z funkcjonariuszami Zespołu Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej Policji zrealizowali projekt profilaktyczny pt.: „Wolność bez nałogu”.

Jednym z realizatorów był również trener szkoleniowy, autor programu „Profilaktyka Narkomanii – w tym dopalacze” z Biura Profilaktyki Uzależnień – Pana  Łukasz Rachwalski.

Projekt adresowany był do uczniów klas VIII lubińskich szkół podstawowych, klas I szkół średnich oraz ich rodziców.

Wychowawcy wytypowali liderów klasowych, którzy uczestniczyli w spotkaniu z terapeutą MOPS oraz funkcjonariuszem KPP. Po otrzymaniu materiałów instruktażowych i wskazówek organizacyjnych, mieli za zadanie poprowadzić lekcję wychowawczą w temacie profilaktyki uzależnień.

Rodzice natomiast uczestniczyli w spotkaniu z Panem Rachwalskim. Trener przekazał wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień, m.in. charakterystyki zjawiska narkomanii , motywów i przyczyn sięgania po narkotyki przez młodzież, poznania symptomów wskazujących na ich  zażywanie oraz sposobów rozpoznawania środków odurzających i psychoaktywnych.

Uzupełnieniem projektu była dystrybucja ulotek informacyjno – edukacyjnych kampanii „Rodzicu, co wiesz o narkotykach” oraz zaopatrzenie gabinetów pedagogów szkolnych w multitesty sprawdzające obecność narkotyku w organizmie.

W projekcie ,,Wolność bez nałogu”, w roku szkolnym 2018/2019, wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe i średnie z terenu naszego miasta.