Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2019 r.
Nazwa Nazwa organizacji Powiat Dane teleadresowe
ulica kod miasto telefon fax e-mail www
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu Urząd Miejski w Wałbrzychu Powiat m. Wałbrzych Ogrodowa 2A 58-306 Wałbrzych 71-840-82-96 71-840-82-96 sow@sow.walbrzych.pl www.sow.walbrzych.pl
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia we Wrocławiu Stowarzyszenie Pomocy "AKSON" Powiat m. Wrocław Gen.T. Bora Komorowskiego 31 51-210 Wrocław 71-736-06-82 71-736-06-99 akson.sow@wp.pl www.akson.org.pl