Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach i ogrzewalniach - stan na dzień 27.06.2019 r.
Lp. Gmina Miejsca, w których gmina udziela tymczasowego schronienia Czy placówka jest prowadzona przez gminę zgłaszającą? Tak/Nie Dane identyfikacyjne podmiotu prowadzącego placówkę Miejsca w placówce, które gmina prowadzi dla innej gminy na podstawie zawartego porozumienia
nazwa placówki adres placówki
forma placówki*:
S
S-UO
N
O
Liczba miejsc w placówce, które zgłasza
gmina
nazwa i adres siedziby forma organizacyjno - prawna gmina dla której prowadzone są miejsca liczba miejsc w placówce, których dotyczy porozumienie
1 gm. Bardo Schronisko
dla Bezdomnych Mężczyzn
w Jasienicy Górnej
Jasienica Górna 37,
48-385 Otmuchów,
tel 77 435 69 90

S 4 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło Otmuchowskie
Jasienica Górna 37,
48-385 Otmuchów
stowarzyszenie - -
2 mg. Bielawa Schronisko
dla Bezdomnych Mężczyzn
(Schronisko nr 1)
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
tel: 74 856 97 70

S 15 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko
dla Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S 2 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko
dla Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 2 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
3 gm. Bierutów Schronisko
im. Św. Brata Alberta
dla Bezdomnych
Mężczyzn
w Szczodrem
ul. Trzebnicka 28,
55-095 Mirków
tel: 71 399 86 12

S 3 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło Wrocławskie,
ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
4 gm. Boguszów Gorce Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Wałbrzychu ul. Moniuszki 109, 58-300 Wałbrzych tel: 74 842 10 06
S 9 Nie Stowarzyszenie Monar ul. Nowolipki 9b 00-151 Warszawa stowarzyszenie - -
5 gm. Bogatynia Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta Baworowo 18 f,
59-820 Leśna tel: 75 721 15 30

S 10 Nie Stowarzyszenie "Przystań" Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta, Baworowo 18 f,
59-820 Leśna
stowarzyszenie - -
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Zgorzelcu ul. Henrykowska 4, 59-900 Zgorzelec tel: 75 771 77 77
S 3 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta,
Koło Zgorzeleckie,
ul. Henrykowska 4,
59-900 Zgorzelec
stowarzyszenie - -
Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Wałbrzychu ul. Moniuszki 109, 58-300 Wałbrzych tel: 74 842 10 06
S 2 Nie Stowarzyszenie Monar ul. Nowolipki 9b 00-151 Warszawa stowarzyszenie - -
Schronisko
Samopomocowe
Wsparcia
"Dom Wspólnoty
Arka"
w Bogatyni
ul. Białogórska 2 F,
59-920 Bogatynia
tel: 517 920 376

O 5 Nie Fundacja
Wzajemnej Pomocy
ARKA
Krzywa 1,
66-010 Krzywa
stowarzyszenie - -
Schronisko
dla Bezdomnych Mężczyzn
im. Św. Brata Alberta
ul. Św. Brata Alberta 2
39-200 Dębica
tel: 14 67 0 44 71

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło Dębica,
ul. Słoneczna 1,
39-200 Dębica
stowarzyszenie - -
Schronisko
dla Bezdomnych
Mężczyzn
ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
tel: 71 336 70 07

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie, ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
6 gm. Bolków Schronisko
dla Bezdomnych
Mężczyzn
ul. Rybacka 6,
24-100 Puławy,
tel: 81 887 48 56

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta,
Koło Puławskie,
ul. Rybacka 6,
24-100 Puławy
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi (Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko
dla Bezdomnych Mężczyzn
(Schronisko nr 1)
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
tel: 74 856 97 70

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
7 gm. Borów Schronisko
Św. Brata Alberta
Pępice 81
49-317 Pępice
tel; 77 412 39 87

S 3 Nie Koło Brzeskie
Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Pępice 81
49-317 Pępice
stowarzyszenie - -
8 mg. Bolesławiec Schronisko dla Osób Bezdomnych al. Tysiąclecia 32D/4, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 735 25 22
S 19 Nie Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy - Oddział Rejonowy w Bolesławcu Aleja Tysiąclecia 32D/4 59-700 Bolesławiec organizacja pozarządowa - -
Schronisko dla Osób Bezdomnych al. Tysiąclecia 32D/4, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 735 25 22
S - Nie Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy - Oddział Rejonowy w Bolesławcu Aleja Tysiąclecia 32D /4 59-700 Bolesławiec organizacja pozarządowa gm. Bolesławiec 6
Schronisko dla Osób Bezdomnych al. Tysiąclecia 32D/4, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 735 25 22
S - Nie Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy - Oddział Rejonowy w Bolesławcu Aleja Tysiąclecia 32D/ 4 59-700 Bolesławiec organizacja pozarządowa gm. Gromadka 3
Schronisko dla Osób Bezdomnych al. Tysiąclecia 32D/4, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 735 25 22
S - Nie Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy - Oddział Rejonowy w Bolesławcu Aleja Tysiąclecia 32D/4 59-700 Bolesławiec organizacja pozarządowa gm. Warta Bolesławiecka 3
Schronisko dla Osób Bezdomnych al. Tysiąclecia 32D/4, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 735 25 22
S - Nie Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy - Oddział Rejonowy w Bolesławcu Aleja Tysiąclecia 32D/4 59-700 Bolesławiec organizacja pozarządowa gm. Osiecznica 1
Schronisko dla Osób Bezdomnych al. Tysiąclecia 32D/4, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 735 25 22
S - Nie Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy - Oddział Rejonowy w Bolesławcu Aleja Tysiąclecia 32D/4 59-700 Bolesławiec organizacja pozarządowa gm. Nowogrodziec 3
9 gm. Bolesławiec Schronisko dla Osób Bezdomnych al. Tysiąclecia 32D/4, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 735 25 22
S 6 Nie Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy - Oddział Rejonowy w Bolesławcu Aleja Tysiąclecia 32D/4 59-700 Bolesławiec organizacja pozarządowa - -
10 gm. Brzeg Dolny

11 gm. Bystrzyca Kłodzka Schronisko
dla Osób Bezdomnych
MARKOT
w Wałbrzychu
ul. Moniuszki 109,
58-300 Wałbrzych
tel: 74 842 10 06

S 3 Nie Stowarzyszenie Monar ul. Nowolipki 9b 00-151 Warszawa stowarzyszenie - -
12 mg. Chojnów Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi (Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi (Schronisko nr 2) ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko
dla Osób Bezdomnych
im. św. Siostry Faustyny
w Żukowicach
Żukowice 139,
67- 231 Żukowice tel: 76 831 43 88

S 1 Nie Stowarzyszenie „Bractwo Jana Pawła II"
ul. Królowej Jadwigi 1, 67-200 Głogów
stowarzyszenie - -
13 gm.Chojnów Schronisko
dla Osób Bezdomnych
im. św. Siostry Faustyny
w Żukowicach
Żukowice 139,
67- 231 Żukowice tel: 76 831 43 88

S 3 Nie Stowarzyszenie „Bractwo Jana Pawła II"
ul. Królowej Jadwigi 1, 67-200 Głogów
stowarzyszenie - -
14 gm. Chocianów Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Parkowa 1,
59-300 Lubin tel: 76 847 03 33

S 3 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Lubińskie
ul. Parkowa 1, 59-300 Lubin
stowarzyszenie - -
15 gm. Ciepłowody Schronisko
dla Bezdomnych Mężczyzn
(Schronisko nr 1)
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
tel: 74 856 97 70

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy
m. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi (Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi (Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
16 gm. Cieszków Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta ul.Warzszawska 93A
62-800 Kalisz,
tel: 62 757 30 45

S 2 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło Kaliskie,
ul. Warszawska 93A
62-800 Kalisz
stowarzyszenie - -
17 gm. Czernica Schronisko
dla Bezdomnych
Mężczyzn
ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
tel: 71 336 70 07

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie, ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
18 gm. Czarny Bór Schronisko
dla Bezdomnych Mężczyzn
(Schronisko nr 1)
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
tel: 74 856 97 70

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy
m. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi (Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
19 gm. Dziadowa Kłoda Schronisko
dla Osób Bezdomnych -
Dom Bartymeusza
w Domaniewie
Domaniew 2,
98-235 Błaszki,
tel: 602 348 377

S 2 Nie Caritas Diecezji Kaliskiej
ul. Prosta 1A,
62-800 Kalisz
instytucja charytatywna - -
20 gm. Długołęka Schronisko
im. Św. Brata Alberta
dla Kobiet
i Matek z Dziećmi
we Wrocawiu
ul. Strzegomska 9, 53-611 Wrocław tel: 71 355 44 66
S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie, ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
Schronisko
im. Św. Brata Alberta
dla Bezdomnych
Mężczyzn
w Szczodrem
ul. Trzebnicka 28,
55-095 Mirków
tel: 71 399 86 12

S 3 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło Wrocławskie,
ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
21 gm. Dobroszyce Schronisko
dla Bezdomnych Mężczyzn
(Schronisko nr 1)
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
tel: 74 856 97 70

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy
m. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi (Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
22 gm. Dobromierz Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (Schronisko nr 1) ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica tel: 74 856 97 70
S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi (Schronisko nr 2) ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
23 gm. Domaniów Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (Schronisko nr 1) ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica tel: 74 856 97 70
S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi (Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi (Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
24 mg. Dzierżoniów Ogrzewalnia Miejska ul. Nowowiejska 91,
58-200 Dzierżoniów
tel: 883 996 650

O 25 Tak Gmina Miejska Dzierżoniów
ul. Rynek 1
58-200 Dzierżoniów
gmina - -
Schronisko
dla Bezdomnych Mężczyzn
(Schronisko nr 1)
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
tel: 74 856 97 70

S 19 Nie Towarzystwo Pomocy
m. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko
dla Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi (Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 2 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
25 gm. Dzierżoniów Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta Bielice 127,
48-316 Łambinowice tel: 77 431 11 56

S 3 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Bielickie, Bielice 127,
48-316 Łambinowice
stowarzyszenie - -
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta Bielice 127,
48-316 Łambinowice tel: 77 431 11 56

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Bielickie, Bielice 127,
48-316 Łambinowice
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi (Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
26 gm. Duszniki Zdrój Schronisko
im Św Brata Alberta
dla Bezdomnych Mężczyzn
w Szczodrem
ul. Trzebnicka 28, 55-095 Mirków tel: 71 399 86 12
S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie, ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
27 gm. Gaworzyce Schronisko
dla Osób Bezdomnych
im. św. Siostry Faustyny
w Żukowicach
Żukowice 139,
67- 231 Żukowice tel: 76 831 43 88

S 3 Nie Stowarzyszenie „Bractwo Jana Pawła II"
ul. Królowej Jadwigi 1, 67-200 Głogów
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S 2 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
28 gm. Góra Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi (Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko
dla Osób Bezdomnych
im. św. Siostry Faustyny
w Żukowicach
Żukowice 139,
67- 231 Żukowice tel: 76 831 43 88

S 5 Nie Stowarzyszenie „Bractwo Jana Pawła II"
ul. Królowej Jadwigi 1, 67-200 Głogów
stowarzyszenie - -
Schronisko
dla Osób
Bezdomnych
ul. Borówki 12,
61-304 Poznań,
tel: 61 705 57 70

S 2 Nie Pogotowie Społeczne
ul. Bydgoska 6/7,
61-123 Poznań
stowarzyszenie - -
Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie -
Schronisko
dla Osób
Bezdomnych
ul.Towarowa 10,
64-100 Leszno,
tel: 65 537 095

S 1 Nie Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 10.
64-100 Leszno
gmina

29 mg. Głogów Noclegownia
im. Brata Alberta
ul. Legnicka 3,
67-200 Głogów,
tel: 76 853 38 40

N 6 Tak Gmina Miejska
Głogów
ul. Rynek 10,
67-200 Głogów
gmina - -
Ogrzewalnia dla
Osób Bezdomnych
ul. Legnicka 3,
67-200 Głogów,
tel: 76 853 38 40

O 9 Tak Gmina Miejska
Głogów
ul. Rynek 10,
67-200 Głogów
gmina - -
Schronisko
dla Osób Bezdomnych
im. św. Siostry Faustyny
w Żukowicach
Żukowice 139,
67- 231 Żukowice tel: 76 831 43 88

S 60 Nie Stowarzyszenie „Bractwo Jana Pawła II"
ul. Królowej Jadwigi 1, 67-200 Głogów
stowarzyszenie - -
Schronisko
dla osób bezdomnych
z opiekuńczymi
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra tel: 75752 61 22

S-UO 3 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta,
Koło Jeleniogórskie,
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 2 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
30 gm. Głogów Schronisko
dla Osób Bezdomnych
im. św. Siostry Faustyny
w Żukowicach
Żukowice 139,
67- 231 Żukowice tel: 76 831 43 88

S 2 Nie Stowarzyszenie „Bractwo Jana Pawła II"
ul. Królowej Jadwigi 1, 67-200 Głogów
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S 2 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
31 gm. Głuszyca Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Wałbrzychu ul. Moniuszki 109, 58-300 Wałbrzych tel: 74 842 10 06
S 10 Nie Stowarzyszenie Monar ul. Nowolipki 9b 00-151 Warszawa stowarzyszenie - -
32 gm. Grębocice Schronisko
dla Osób Bezdomnych
im. św. Siostry Faustyny
w Żukowicach
Żukowice 139,
67- 231 Żukowice tel: 76 831 43 88

S 2 Nie Stowarzyszenie „Bractwo Jana Pawła II"
ul. Królowej Jadwigi 1, 67-200 Głogów
stowarzyszenie - -
33 gm. Gryfów
Śląski
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla Bezdomnych
im. Św. Brata Alberta
Baworowo 18 f,
59-820 Leśna tel: 75 721 15 30

S 1 Nie Stowarzyszenie "Przystań"
Schronisko dla Bezdomnych
im. Św. Brata Alberta,
Baworowo 18 f,
59-820 Leśna
stowarzyszenie - -
34 gm. Gromadka Schronisko dla Bezdomnych
im. Św. Brata Alberta
Baworowo 18 f,
59-820 Leśna tel: 75 721 15 30

S 1 Nie Stowarzyszenie "Przystań" Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta, Baworowo 18 f,
59-820 Leśna
stowarzyszenie - -
Schronisko dla Osób Bezdomnych al. Tysiąclecia 32D/4, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 735 25 22
S 3 Nie Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy - Oddział Rejonowy w Bolesławcu Aleja Tysiąclecia 32D/4 59-700 Bolesławiec organizacja pozarządowa - -
35 gm. Jaworzyna Śląska Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (Schronisko nr 1) ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica tel: 74 856 97 70
S 2 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
36 gm. Jordanów Śląśki Schronisko
dla Bezdomnych Mężczyzn
w Zgorzelcu
ul. Henrykowska 4, 59-900 Zgorzelec tel: 75 771 77 77
S 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta,
Koło Zgorzeleckie,
ul. Henrykowska 4,
59-900 Zgorzelec
stowarzyszenie - -
37 gm. Janowice Wielkie Schronisko
dla osób bezdomnych
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
tel: 75 752 61 22

S 3 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie,
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
stowarzyszenie - -
38 mg. Jawor Schronisko dla Bezdomnych
im. Św. Brata Alberta
Baworowo 18 f,
59-820 Leśna tel: 75 721 15 30

S 3 Nie Stowarzyszenie "Przystań" Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta, Baworowo 18 f,
59-820 Leśna
stowarzyszenie - -
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (Schronisko nr 1) ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica tel: 74 856 97 70
S 2 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko
dla osób bezdomnych
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra tel: 75752 61 22

S 2 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie,
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
stowarzyszenie - -
Noclegownia dla osób bezdomnych ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra tel: 75752 61 22

N 2 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie,
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
stowarzyszenie - -
Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Wałbrzychu ul. Moniuszki 109, 58-300 Wałbrzych tel: 74 842 10 06
S 3 Nie Stowarzyszenie Monar ul. Nowolipki 9b 00-151 Warszawa stowarzyszenie - -
39 gm. Jedlina
Zdrój
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (Schronisko nr 1) ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica tel: 74 856 97 70
S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
40 m. Jelenia Góra Schronisko
dla osób bezdomnych
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra tel: 75752 61 22

S 55 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie,
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
stowarzyszenie - -
Schronisko
dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra tel: 75752 61 22

S-UO 10 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie,
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
stowarzyszenie - -
Noclegownia dla osób bezdomnych ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra tel: 75752 61 22

N 10 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie,
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
stowarzyszenie - -
Ogrzewalnia dla osób bezdomnych ul. Wolności 180
58-500 Jelenia Góra
tel: 75 752 61 22

O 10 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie,
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
stowarzyszenie - -
41 gm. Jelcz - Laskowice Schronisko
dla Bezdomnych
im. Św. Brata Alberta
Baworowo 18 f,
59-820 Leśna tel: 75 721 15 30

S 1 Nie Stowarzyszenie "Przystań"
Schronisko dla Bezdomnych
im. Św. Brata Alberta,
Baworowo 18 f,
59-820 Leśna
stowarzyszenie - -
Schronisko
im. Św. Brata Alberta
dla Kobiet
i Matek z Dziećmi
we Wrocawiu
ul. Strzegomska 9, 53-611 Wrocław tel: 71 355 44 66
S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie, ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
42 gm. Jemielno Schronisko
dla Osób Bezdomnych
im. św. Siostry Faustyny
w Żukowicach
Żukowice 139,
67- 231 Żukowice tel: 76 831 43 88

S 1 Nie Stowarzyszenie „Bractwo Jana Pawła II"
ul. Królowej Jadwigi 1, 67-200 Głogów
stowarzyszenie - -
43 gm. Jerzmanowa Schronisko
dla Osób Bezdomnych
im. św. Siostry Faustyny
w Żukowicach
Żukowice 139,
67- 231 Żukowice tel: 76 831 43 88

S 4 Nie Stowarzyszenie „Bractwo Jana Pawła II"
ul. Królowej Jadwigi 1, 67-200 Głogów
stowarzyszenie - -
44 gm. Jeżów Sudecki Schronisko
dla osób bezdomnych
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra tel: 75752 61 22

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie,
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
stowarzyszenie - -
Noclegownia dla osób bezdomnych ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra tel: 75752 61 22

N 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie,
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
stowarzyszenie - -
45 mg. Karpacz Schronisko dla
Osób Bezdomnych
MARKOT
w Wałbrzychu
ul. Moniuszki 109,
58-300 Wałbrzych
tel: 74 842 10 06

S 1 Nie Stowarzyszenie Monar
ul. Nowolipki 9b
00-151 Warszawa
stowarzyszenie - -
Schronisko
dla Bezdomnych
im. Św. Brata Alberta
Baworowo 18 f,
59-820 Leśna tel: 75 721 15 30

S 2 Nie Stowarzyszenie "Przystań"
Schronisko dla Bezdomnych
im. Św. Brata Alberta,
Baworowo 18 f,
59-820 Leśna
stowarzyszenie - -
Schronisko
im. Św. Brata Alberta
dla Bezdomnych
Mężczyzn
w Szczodrem
ul. Trzebnicka 28,
55-095 Mirków
tel: 71 399 86 12

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło Wrocławskie,
ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
46 gm. Kamienna Góra Schronisko dla
Osób Bezdomnych
MARKOT
w Wałbrzychu
ul. Moniuszki 109,
58-300 Wałbrzych
tel: 74 842 10 06

S 1 Nie Stowarzyszenie Monar
ul. Nowolipki 9b
00-151 Warszawa
stowarzyszenie - -
47 mg. Kamienna Góra Schronisko
dla Bezdomnych
im. Św. Brata Alberta
Baworowo 18 f,
59-820 Leśna tel: 75 721 15 30

S 2 Nie Stowarzyszenie "Przystań"
Schronisko dla Bezdomnych
im. Św. Brata Alberta,
Baworowo 18 f,
59-820 Leśna
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Osób Bezdomnych
MARKOT
w Wałbrzychu
ul. Moniuszki 109,
58-300 Wałbrzych
tel: 74 842 10 06

S 1 Nie Stowarzyszenie Monar
ul. Nowolipki 9b
00-151 Warszawa
stowarzyszenie - -
48 gm. Kamieniec Ząbkowicki Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (Schronisko nr 1) ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica tel: 74 856 97 70
S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
49 gm. Kąty Wrocławskie Schronisko dla
Bezdomnych Mężczyzn
im. Św. Brata Alberta
Bielice 127,
48-316 Łambinowice tel: 77 431 11 56

S 2 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło Bielickie,
Bielice 127,
48-316 Łambinowice
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Mężczyzn
im. Św. Brata Alberta
Bielice 127,
48-316 Łambinowice tel: 77 431 11 56

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło Bielickie,
Bielice 127,
48-316 Łambinowice
stowarzyszenie - -
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta ul.Warzszawska 93A
62-800 Kalisz,
tel: 62 757 30 45

S 4 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło Kaliskie,
ul. Warszawska 93A
62-800 Kalisz
stowarzyszenie - -
50 mg. Kłodzko Noclegownia dla Mężczyzn u. Łukasińskiego 57, 57-300 Kłodzko tel: 74 867 22 94
N 20 Nie Stowarzyszenie"Promyk" Kłodzka Pomoc Społeczna ul. Armii Krajowej 1, 57-300 Kłodzko stowarzyszenie - -
51 gm. Kłodzko Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta Bielice 127,
48-316 Łambinowice tel: 77 431 11 56

S 5 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło Bielickie,
Bielice 127,
48-316 Łambinowice
stowarzyszenie - -
52 gm. Kobierzyce Schronisko im Św Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn w Szczodrem ul. Trzebnicka 28, 55-095 Mirków tel: 71 399 86 12
S 4 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie, ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
Schronisko
dla Bezdomnych
Mężczyzn
ul. Biskupa Bogedaina 5, 50-514 Wrocław tel: 71 336 70 07
S 4 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie, ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
53 gm. Kostomłoty Schronisko
dla Bezdomnych
Mężczyzn
ul. Biskupa Bogedaina 5, 50-514 Wrocław tel: 71 336 70 07
S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie, ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
Schronisko im. Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn w Szczodrem ul. Trzebnicka 28, 55-095 Mirków tel: 71 399 86 12
S 2 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie, ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
Schronisko
im. Św. Brata Alberta
dla Kobiet
i Matek z Dziećmi
we Wrocawiu
ul. Strzegomska 9,
53-611 Wrocław
tel: 71 355 44 66

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło Wrocławskie,
ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
54 mg. Kowary Noclegownia dla osób bezdomnych ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra tel: 75752 61 22

N 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie,
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
stowarzyszenie - -
Schronisko
dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra tel: 75752 61 22

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie,
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
stowarzyszenie - -
Schronisko
dla osób bezdomnych
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra tel: 75752 61 22

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie,
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
stowarzyszenie - -
55 gm. Kondratowice Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (Schronisko nr 1) ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica tel: 74 856 97 70
S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
56 gm. Krośnice Schronisko im. Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn
w Szczodrem
ul. Trzebnicka 28,
55-095 Mirków
tel: 71 399 86 12

S 2 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło Wrocławskie,
ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
57 gm. Krotoszyce Schronisko
dla Osób Bezdomnych
im. św. Siostry Faustyny
w Żukowicach
Żukowice 139,
67-231 Żukowice tel: 76 831 43 88

S 2 Nie Stowarzyszenie
„Bractwo Jana Pawła II"
ul. Królowej Jadwigi 1,
67-200 Głogów
stowarzyszenie - -
58 gm. Kudowa
Zdrój
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko im. Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn
w Szczodrem
ul. Trzebnicka 28,
55-095 Mirków
tel: 71 399 86 12

S 2 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło Wrocławskie,
ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (Schronisko nr 1) ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica tel: 74 856 97 70
S 2 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Osób Bezdomnych
MARKOT
w Wałbrzychu
ul. Moniuszki 109,
58-300 Wałbrzych
tel: 74 842 10 06

S 5 Nie Stowarzyszenie Monar
ul. Nowolipki 9b
00-151 Warszawa
stowarzyszenie - -
59 gm. Kunice Schronisko
dla Osób Bezdomnych
im. św. Siostry Faustyny
w Żukowicach
Żukowice 139,
67- 231 Żukowice tel: 76 831 43 88

S 2 Nie Stowarzyszenie „Bractwo Jana Pawła II"
ul. Królowej Jadwigi 1, 67-200 Głogów
stowarzyszenie - -
60 gm. Kotla Schronisko
dla Osób Bezdomnych
im. św. Siostry Faustyny
w Żukowicach
Żukowice 139,
67- 231 Żukowice tel: 76 831 43 88

S 3 Nie Stowarzyszenie „Bractwo Jana Pawła II"
ul. Królowej Jadwigi 1, 67-200 Głogów
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 2 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
61 mg. Lubań Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta Baworowo 18 f,
59-820 Leśna tel: 75 721 15 30

S 10 Nie Stowarzyszenie "Przystań" Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta, Baworowo 18 f,
59-820 Leśna
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
62 gm. Lądek - Zdrój Schronisko im. Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn
w Szczodrem
ul. Trzebnicka 28,
55-095 Mirków
tel: 71 399 86 12

S 3 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło Wrocławskie,
ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
63 mg. Lubin Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Parkowa 1,
59-300 Lubin tel: 76 847 03 33

S 30 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Lubińskie
ul. Parkowa 1, 59-300 Lubin
stowarzyszenie - -
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Parkowa 1,
59-300 Lubin tel: 76 847 03 33

S-UO 5 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Lubińskie
ul. Parkowa 1, 59-300 Lubin
stowarzyszenie - -
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Parkowa 1,
59-300 Lubin tel: 76 847 03 33

N 6 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Lubińskie
ul. Parkowa 1, 59-300 Lubin
stowarzyszenie - -
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Parkowa 1,
59-300 Lubin tel: 76 847 03 33

O 15 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Lubińskie
ul. Parkowa 1, 59-300 Lubin
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 7 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
64 gm. Lubin Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Parkowa 1,
59-300 Lubin tel: 76 847 03 33

S 5 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Lubińskie
ul. Parkowa 1, 59-300 Lubin
stowarzyszenie - -
65 gm. Lubań Schronisko dla Bezdomnych
im. Św. Brata Alberta
Baworowo 18 f,
59-820 Leśna tel: 75 721 15 30

S 2 Nie Stowarzyszenie "Przystań" Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta, Baworowo 18 f,
59-820 Leśna
stowarzyszenie - -
66 gm. Lubawka Schronisko dla
Osób Bezdomnych
MARKOT
w Wałbrzychu
ul. Moniuszki 109,
58-300 Wałbrzych
tel: 74 842 10 06

S 1 Nie Stowarzyszenie Monar
ul. Nowolipki 9b
00-151 Warszawa
stowarzyszenie - -
Schronisko dla Bezdomnych
im. Św. Brata Alberta
Baworowo 18 f,
59-820 Leśna tel: 75 721 15 30

S 1 Nie Stowarzyszenie "Przystań" Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta, Baworowo 18 f,
59-820 Leśna
stowarzyszenie - -
67 gm. Lubomierz Schronisko dla Bezdomnych
im. Św. Brata Alberta
Baworowo 18 f,
59-820 Leśna tel: 75 721 15 30

S 3 Nie Stowarzyszenie "Przystań" Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta, Baworowo 18 f,
59-820 Leśna
stowarzyszenie - -
68 m. Legnica Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Schronisko dla Bezdomnych i Dom Samotnej Matki z Dzieckiem ul. Przemysłowa 5
59-220 Legnica
tel: 76 722 18 20

S 54 Tak Miasto Legnica pl. Słowianski 8 59-220 Legnica gmina - -
69 gm. Legnickie Pole Schronisko
dla Osób Bezdomnych
im. św. Siostry Faustyny
w Żukowicach
Żukowice 139,
67- 231 Żukowice tel: 76 831 43 88

S 2 Nie Stowarzyszenie „Bractwo Jana Pawła II"
ul. Królowej Jadwigi 1, 67-200 Głogów
stowarzyszenie - -
70 gm. Leśna Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta Baworowo 18 f,
59-820 Leśna tel: 75 721 15 30

S 7 Nie Stowarzyszenie "Przystań"
Schronisko dla Bezdomnych
im. Św. Brata Alberta,
Baworowo 18 f,
59-820 Leśna
stowarzyszenie - -
71 gm. Lewin Kłodzki Schronisko dla
Osób Bezdomnych
MARKOT
w Wałbrzychu
ul. Moniuszki 109,
58-300 Wałbrzych
tel: 74 842 10 06

S 3 Nie Stowarzyszenie Monar
ul. Nowolipki 9b
00-151 Warszawa
stowarzyszenie - -
72 gm. Lwówek Śląski Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta Baworowo 18 f,
59-820 Leśna tel: 75 721 15 30

S 7 Nie Stowarzyszenie "Przystań"
Schronisko dla Bezdomnych
im. Św. Brata Alberta,
Baworowo 18 f,
59-820 Leśna
stowarzyszenie - -
73 gm. Łagiewniki Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (Schronisko nr 1) ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica tel: 74 856 97 70
S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
74 gm. Malczyce Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (Schronisko nr 1) ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica tel: 74 856 97 70
S 2 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko
Dom Charytatywny
im. Św.Jana Pawła II
Żerniki 26
62-814 Blizanów
tel: 62 751 09 44

S 2 Nie Stowarzyszenie
Akcji Miłosierdzia
im. O. Stefana Dzierżka
ul. Stawiszyńska 2
62-800 Kalisz
stowarzyszenie - -
75 gm. Marcinowice Schronisko
dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra tel: 75752 61 22

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie,
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Mężczyzn (Schronisko nr 1)
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
tel: 74 856 97 70

S 2 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
76 gm. Marciszów Schronisko dla
Bezdomnych Mężczyzn (Schronisko nr 1)
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
tel: 74 856 97 70

S 3 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
77 gm. Męcinka Schronisko dla
Bezdomnych Mężczyzn (Schronisko nr 1)
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
tel: 74 856 97 70

S 4 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
78 gm. Miłkowice Schronisko dla
Bezdomnych Mężczyzn (Schronisko nr 1)
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
tel: 74 856 97 70

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko
dla Osób Bezdomnych
im. św. Siostry Faustyny
w Żukowicach
Żukowice 139,
67- 231 Żukowice tel: 76 831 43 88

S 1 Nie Stowarzyszenie „Bractwo Jana Pawła II"
ul. Królowej Jadwigi 1, 67-200 Głogów
stowarzyszenie - -
Schronisko
dla osób bezdomnych
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra tel: 75752 61 22

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta,
Koło Jeleniogórskie,
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
stowarzyszenie - -
Schronisko
im. Św. Brata Alberta
dla Bezdomnych
Mężczyzn
w Szczodrem
ul. Trzebnicka 28,
55-095 Mirków
tel: 71 399 86 12

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło Wrocławskie,
ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
79 mg. Mieroszów Filia Schroniska
im. Św. Brata Alberta
ul. Traugutta 6,
44-1000 Gliwice,
tel:504 687244

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta,
Koło Gliwickie,
ul. Zwycięstwa 16/18
44-100 Gliwice
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Mężczyzn (Schronisko nr 1)
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
tel: 74 856 97 70

S 2 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 2 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
80 gm. Miedzybórz Schronisko
im. Św. Brata Alberta
dla Bezdomnych
Mężczyzn
w Szczodrem
ul. Trzebnicka 28,
55-095 Mirków
tel: 71 399 86 12

S 2 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło Wrocławskie,
ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
81 gm. Miękinia Schronisko
im. Św. Brata Alberta
dla Bezdomnych
Mężczyzn
w Szczodrem
ul. Trzebnicka 28,
55-095 Mirków
tel: 71 399 86 12

S 2 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło Wrocławskie,
ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
82 gm. Milicz Schronisko
im. Św. Brata Alberta
dla Bezdomnych
Mężczyzn
w Szczodrem
ul. Trzebnicka 28,
55-095 Mirków
tel: 71 399 86 12

S 2 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło Wrocławskie,
ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
83 gm. Mirsk Schronisko dla Bezdomnych
im. Św. Brata Alberta
Baworowo 18 f,
59-820 Leśna tel: 75 721 15 30

S 7 Nie Stowarzyszenie "Przystań" Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta, Baworowo 18 f,
59-820 Leśna
stowarzyszenie - -
84 gm. Międzylesie Schronisko
dla Bezdomnych
Mężczyzn
im. Św. Brata Alberta
Bielice 127,
48-316 Łambinowice tel: 77 431 11 56

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło Bielickie,
Bielice 127,
48-316 Łambinowice
stowarzyszenie - -
Schronisko
z Usługami Opiekuńczymi
dla Bezdomnycych
Mężczyzn
Bielice 127,
48-316 Łambinowice tel: 77 431 11 56

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło Bielickie,
Bielice 127,
48-316 Łambinowice
stowarzyszenie - -
85 gm. Mietków Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Zgorzelcu ul. Henrykowska 4, 59-900 Zgorzelec tel: 75 771 77 77
S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Zgorzeleckie,
ul. Henrykowska 4,
59-900 Zgorzelec
stowarzyszenie - -
Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Wałbrzychu ul. Moniuszki 109, 58-300 Wałbrzych tel: 74 842 10 06
S 1 Nie Stowarzyszenie Monar ul. Nowolipki 9b 00-151 Warszawa stowarzyszenie - -
86 gm. Mściwojów Schronisko dla Bezdomnych
im. Św. Brata Alberta
Baworowo 18 f,
59-820 Leśna tel: 75 721 15 30

S 2 Nie Stowarzyszenie "Przystań" Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta, Baworowo 18 f,
59-820 Leśna
stowarzyszenie - -
87 gm. Mysłakowice Schronisko dla Bezdomnych
im. Św. Brata Alberta
Baworowo 18 f,
59-820 Leśna tel: 75 721 15 30

S 2 Nie Stowarzyszenie "Przystań" Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta, Baworowo 18 f,
59-820 Leśna
stowarzyszenie - -
Schronisko
dla osób bezdomnych
ul. Wolności 180
58-500 Jelenia Góra
tel: 75 752 60 12

S 3 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie,
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
stowarzyszenie - -
Schronisko
dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
tel: 75 752 61 22

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie,
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
stowarzyszenie - -
88 gm. Nowa Ruda Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Mężczyzn (Schronisko nr 1)
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
tel: 74 856 97 70

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
89 mg. Nowa Ruda Schronisko dla
Bezdomnych Mężczyzn (Schronisko nr 1)
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
tel: 74 856 97 70

S 5 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Osób Bezdomnych
MARKOT
w Wałbrzychu
ul. Moniuszki 109,
58-300 Wałbrzych
tel: 74 842 10 06

S 10 Nie Stowarzyszenie Monar ul. Nowolipki 9b 00-151 Warszawa stowarzyszenie - -
90 gm. Niemcza Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (Schronisko nr 1) ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica tel: 74 856 97 70
S 2 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
91 gm. Niechlów Schronisko
dla Osób Bezdomnych
im. św. Siostry Faustyny
w Żukowicach
Żukowice 139,
67- 231 Żukowice tel: 76 831 43 88

S 2 Nie Stowarzyszenie „Bractwo Jana Pawła II"
ul. Królowej Jadwigi 1, 67-200 Głogów
stowarzyszenie - -
92 gm. Nowogrodziec Schronisko dla Bezdomnych
im. Św. Brata Alberta
Baworowo 18 f,
59-820 Leśna tel: 75 721 15 30

S 4 Nie Stowarzyszenie "Przystań" Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta, Baworowo 18 f,
59-820 Leśna
stowarzyszenie - -
Schronisko
dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra tel: 75752 61 22

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie,
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
stowarzyszenie - -
Schronisko dla Osób Bezdomnych al. Tysiąclecia 32D/4, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 735 25 22
S 3 Nie Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy - Oddział Rejonowy w Bolesławcu Aleja Tysiąclecia 32D/4 59-700 Bolesławiec organizacja pozarządowa - -
93 gm. Oborniki Śląskie Schronisko
dla Bezdomnych
Mężczyzn
ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
tel: 71 336 70 07

S 3 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie, ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
Schronisko dla Osób bezdomnych "Oaza" ul.Dąbrowska 205
42-504 Będzin
tel: 500 268 720

S 1 Nie Stowarzyszenie Charytatywne ''Oaza Pomocna Dłoń"
ul. Dąbrowka 205
42 - 504 Będzin
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
94 mg. Oleśnica Schronisko Stowarzyszenia "Podajmy Sobie Dłonie" ul. Lotnicza 5
26-660 Wsola
tel: 792 456 210

S 1 Nie Stowarzyszenie
,,Podajmy Sobie Dłonie"
w Radomiu
ul. 1905 roku 54A/58
26-600 Radom
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 2 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko im.
Św. Brata Alberta
Pępice 81
49-317 Pępice
tel; 77 412 39 87

S 2 Nie Koło Brzeskie
Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Pępice 81
49-317 Pępice
stowarzyszenie - -
Ogrzewalnia ul.Wojska Polskiego 13,
56-400 Oleśnica,
tel: 71 721 89 200

O 25 Nie Polski Czerwony Krzyż
Zarząd Okręgowy
w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego 13,
56-400 Oleśnica
organizacja pozarządowa - -
Ogrzewalnia ul.Wojska Polskiego 13,
56-400 Oleśnica,
tel: 71 721 89 200

O - Nie Polski Czerwony Krzyż
Zarząd Okręgowy
w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego 13,
56-400 Oleśnica
organizacja pozarządowa gm. Oleśnica 6
Schronisko dla Osób
Bezdomnych
w Darżewie
Darżewo 6
76-020 Bobolice
tel: 94318 37 95

S 2 Nie Stowarzyszenie
Solidarni Plus
w Darżewie
Darżewo 6
76-020 Bobolice
stowarzyszenie - -
Schronisko im Św Brata Alberta
dla Bezdomnych Mężczyzn
w Szczodrem
ul. Trzebnicka 28, 55-095 Mirków tel: 71 399 86 12
S 5 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło Wrocławskie,
ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
95 gm. Oleśnica Ogrzewalnia ul.Wojska Polskiego 13,
56-400 Oleśnica,
tel: 71 721 89 200

O 6 Nie Polski Czerwony Krzyż
Zarząd Okręgowy
w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego 13,
56-400 Oleśnica
organizacja pozarządowa - -
Schronisko dla
Bezdomnych Mężczyzn
(Schronisko nr 1)
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
tel: 74 856 97 70

S 2 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 3 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
96 gm. Olszyna Schronisko dla Bezdomnych
im. Św. Brata Alberta
Baworowo 18 f,
59-820 Leśna tel: 75 721 15 30

S 1 Nie Stowarzyszenie "Przystań"
Schronisko dla Bezdomnych
im. Św. Brata Alberta,
Baworowo 18 f,
59-820 Leśna
stowarzyszenie - -
97 mg. Oława Schronisko dla
Bezdomnych Mężczyzn
(Schronisko nr 1)
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
tel: 74 856 97 70

S 2 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 2 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
98 gm. Oława Schronisko im Św Brata Alberta
dla Bezdomnych Mężczyzn
w Szczodrem
ul. Trzebnicka 28, 55-095 Mirków tel: 71 399 86 12
S 2 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie, ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
99 gm. Osiecznica Schronisko
dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra tel: 75752 61 22

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta,
Koło Jeleniogórskie,
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
stowarzyszenie - -
Schronisko dla Osób Bezdomnych al. Tysiąclecia 32D/4, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 735 25 22
S 1 Nie Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy - Oddział Rejonowy w Bolesławcu Aleja Tysiąclecia 32D/4 59-700 Bolesławiec organizacja pozarządowa - -
100 gm. Paszowice Schronisko dla Bezdomnych
im. Św. Brata Alberta
Baworowo 18 f,
59-820 Leśna tel: 75 721 15 30

S 1 Nie Stowarzyszenie "Przystań" Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta, Baworowo 18 f,
59-820 Leśna
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Mężczyzn
(Schronisko nr 1)
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
tel: 74 856 97 70

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
101 gm. Platerówka Schronisko dla Bezdomnych
im. Św. Brata Alberta
Baworowo 18 f,
59-820 Leśna tel: 75 721 15 30

S 1 Nie Stowarzyszenie "Przystań" Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta, Baworowo 18 f,
59-820 Leśna
stowarzyszenie - -
102 gm. Podgórzyn Schronisko
dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
tel: 75 752 61 22

S-UO 2 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie,
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
stowarzyszenie - -
Schronisko
dla osób bezdomnych
ul. Wolności 180
58-500 Jelenia Góra
tel: 75 752 60 12

S 4 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie,
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
stowarzyszenie - -
103 gm. Polanica - Zdrój Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Wałbrzychu ul. Moniuszki 109, 58-300 Wałbrzych tel: 74 842 10 06
S 1 Nie Stowarzyszenie Monar ul. Nowolipki 9b 00-151 Warszawa stowarzyszenie - -
104 gm. Pęcław Schronisko dla Osób Bezdomnych im. św. Siostry Faustyny w Żukowicach Żukowice 139,
67-231 Żukowice tel: 76 831 43 88

S 3 Nie Stowarzyszenie „Bractwo Jana Pawła II"
ul. Królowej Jadwigi 1, 67-200 Głogów
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 2 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
105 mg. Piechowice Schronisko
dla osób bezdomnych
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra tel: 75752 61 22

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie,
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
stowarzyszenie - -
Schronisko
dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra tel: 75752 61 22

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie,
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
stowarzyszenie - -
Schronisko dla Bezdomnych Nowy Jasieniec 45,
86-010 Koronowo,
tel: 52 382 97 29

S-UO 1 Nie Stowarzyszenie ,,Jesień"
Nowy Jasieniec 45,
86-010 koronowo
stowarzyszenie - -
Schronisko dla Bezdomnych Nowy Jasieniec 45,
86-010 Koronowo,
tel: 52 382 97 29

S 1 Nie Stowarzyszenie ,,Jesień"
Nowy Jasieniec 45,
86-010 koronowo
stowarzyszenie - -
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (Schronisko nr 1) ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica tel: 74 856 97 70
S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Noclegownia dla osób bezdomnych ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra tel: 75 752 61 22

N 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie,
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
stowarzyszenie - -
106 gm. Pieńsk Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Wałbrzychu ul. Moniuszki 109, 58-300 Wałbrzych tel: 74 842 10 06
S 1 Nie Stowarzyszenie Monar ul. Nowolipki 9b 00-151 Warszawa stowarzyszenie - -
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Zgorzelcu ul. Henrykowska 4, 59-900 Zgorzelec tel: 75 771 77 77
S 6 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Zgorzeleckie,
ul. Henrykowska 4,
59-900 Zgorzelec
stowarzyszenie - -
107 gm. Pielgrzymka Schronisko dla Osób Bezdomnych im. Św. Siostry Faustyny w Żukowicach Żukowice 139,
67-231 Żukowice tel: 76 831 43 88

S 2 Nie Stowarzyszenie „Bractwo Jana Pawła II"
ul. Królowej Jadwigi 1, 67-200 Głogów
stowarzyszenie - -
108 gm. Polkowice Schronisko
dla Bezdomnych
ul. Spokojna 1
59-100 Polkowice
tel: 76 844 98 77

S 16 Tak Gmina Polkowice
ul. Rynek 1
59-100 Polkowice
gmina

109 gm. Prochowice Schronisko dla Osób Bezdomnych im. Św. Siostry Faustyny w Żukowicach Żukowice 139,
67-231 Żukowice tel: 76 831 43 88

S 3 Nie Stowarzyszenie „Bractwo Jana Pawła II"
ul. Królowej Jadwigi 1, 67-200 Głogów
stowarzyszenie - -
110 gm. Przemków Schronisko dla Osób Bezdomnych im. Św. Siostry Faustyny w Żukowicach Żukowice 139,
67-231 Żukowice tel: 76 831 43 88

S 4 Nie Stowarzyszenie „Bractwo Jana Pawła II"
ul. Królowej Jadwigi 1, 67-200 Głogów
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
111 gm. Przeworno Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (Schronisko nr 1) ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica tel: 74 856 97 70
S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
112 gm. Piława
Górna
Schronisko dla
Bezdomnych Mężczyzn
(Schronisko nr 1)
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
tel: 74 856 97 70

S 2 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S 2 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
113 gm. Pieszyce Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (Schronisko nr 1) ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica tel: 74 856 97 70
S 2 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
114 gm. Prusice Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 3 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
115 gm. Radków Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (Schronisko nr 1) ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica tel: 74 856 97 70
S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
116 gm. Radwanice Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Parkowa 1,
59-300 Lubin tel: 76 847 03 33

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Lubińskie
ul. Parkowa 1, 59-300 Lubin
stowarzyszenie - -
117 gm. Ruja Schronisko dla Osób Bezdomnych
im. św. Siostry Faustyny
w Żukowicach
Żukowice 139,
67-231 Żukowice tel: 76 831 43 88

S 1 Nie Stowarzyszenie „Bractwo Jana Pawła II"
ul. Królowej Jadwigi 1, 67-200 Głogów
stowarzyszenie - -
118 gm. Rudna Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Parkowa 1,
59-300 Lubin tel: 847 03 33

S 2 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Lubińskie
ul. Parkowa 1, 59-300 Lubin
stowarzyszenie - -
Schronisko dla Osób Bezdomnych im. św. Siostry Faustyny w Żukowicach Żukowice 139,
67-231 Żukowice tel: 76 831 43 88

S 1 Nie Stowarzyszenie „Bractwo Jana Pawła II"
ul. Królowej Jadwigi 1, 67-200 Głogów
stowarzyszenie - -
119 gm. Sobótka Schronisko
dla Bezdomnych Mężczyzn
(Schronisko nr 1)
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
tel: 74 856 97 70

S 3 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 2 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko im. Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn
w Szczodrem
ul. Trzebnicka 28,
55-095 Mirków
tel: 71 399 86 12

S 6 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło Wrocławskie,
ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
120 gm. Siekierczyn Schronisko dla Bezdomnych
im. Św. Brata Alberta
Baworowo 18 f,
59-820 Leśna tel: 75 721 15 30

S 1 Nie Stowarzyszenie "Przystań" Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta, Baworowo 18 f,
59-820 Leśna
stowarzyszenie - -
121 gm. Syców Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
122 gm. Stara Kamienica Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta Baworowo 18 f,
59-820 Leśna tel: 75 721 15 30

S 5 Nie Stowarzyszenie "Przystań" Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta, Baworowo 18 f,
59-820 Leśna
stowarzyszenie - -
Noclegownia dla osób bezdomnych ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra tel: 75752 61 22

N 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie,
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
stowarzyszenie - -
Ogrzewalnia dla osób bezdomnych ul. Wolności 180
58-500 Jelenia Góra
tel: 75 752 61 22

O 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie,
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 2 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
123 gm. Stare Bogaczowice Schronisko
dla Bezdomnych Mężczyzn
(Schronisko nr 1)
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
tel: 74 856 97 70

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
124 gm. Stronie Śląskie Schronisko dla
Bezdomnych Mężczyzn
im. Św. Brata Alberta
Bielice 127,
48-316 Łambinowice tel: 77 431 11 56

S 2 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło Bielickie,
Bielice 127,
48-316 Łambinowice
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Mężczyzn
im. Św. Brata Alberta
Bielice 127,
48-316 Łambinowice tel: 77 431 11 56

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło Bielickie,
Bielice 127,
48-316 Łambinowice
stowarzyszenie - -
125 mg. Szklarska Poręba Schronisko
dla osób bezdomnych
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra tel: 75752 61 22

S 2 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta,
Koło Jeleniogórskie,
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
stowarzyszenie - -
Noclegownia dla osób bezdomnych ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra tel: 75752 61 22

N 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie,
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
stowarzyszenie - -
126 gm. Sulików Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Zgorzelcu ul. Henrykowska 4, 59-900 Zgorzelec tel: 75 771 77 77
S 2 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Zgorzeleckie,
ul. Henrykowska 4,
59-900 Zgorzelec
stowarzyszenie - -
Schronisko dla Samotnych Matek z Dziećmi MARKOT w Zgorzelcu ul. Parkowa 3, 59-900 Zgorzelec tel: 75 775 01 64
S 2 Nie Stwoarzyszenie Monar ul. Nowolipki 9b 00-151 Warszawa stowarzyszenie - -
Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Wałbrzychu ul. Moniuszki 109, 58-300 Wałbrzych tel: 74 842 10 06
S 1 Nie Stowarzyszenie Monar ul. Nowolipki 9b 00-151 Warszawa stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
127 gm. Siechnice Schronisko
dla Bezdomnych Mężczyzn
(Schronisko nr 1)
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
tel: 74 856 97 70

S 2 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
128 gm. Stoszowice Schronisko
dla Bezdomnych Mężczyzn
(Schronisko nr 1)
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
tel: 74 856 97 70

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
129 gm. Strzelin Schronisko
im. Św. Brata Alberta
dla Bezdomnych
Mężczyzn
w Szczodrem
ul. Trzebnicka 28,
55-095 Mirków
tel: 71 399 86 12

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło Wrocławskie,
ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
Schronisko
dla Bezdomnych Mężczyzn
w Jasienicy Górnej
Jasienica Górna 37,
48-385 Otmuchów,
tel 77 435 69 90

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło Otmuchowskie
Jasienica Górna 37,
48-385 Otmuchów
stowarzyszenie - -
130 gm. Strzegom Schronisko
dla Bezdomnych Mężczyzn
(Schronisko nr 1)
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
tel: 74 856 97 70

S 5 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 3 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko
dla osób bezdomnych

ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra tel: 75752 61 22

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie,
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
stowarzyszenie - -
131 mg. Szczawno Zdrój Schronisko
dla Bezdomnych Mężczyzn
(Schronisko nr 1)
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
tel: 74 856 97 70

S 3 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 2 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
132 gm. Szczytna Schronisko dla Osób
Bezdomnych
MARKOT
w Wałbrzychu
ul. Moniuszki 109,
58-300 Wałbrzych
tel: 74 842 10 06

S 10 Nie Stowarzyszenie Monar
ul. Nowolipki 9b
00-151 Warszawa
stowarzyszenie - -
133 gm. Ścinawa Schronisko dla Osób Bezdomnych
im. św. Siostry Faustyny
w Żukowicach
Żukowice 139,
67-231 Żukowice tel: 76 831 43 88

S 4 Nie Stowarzyszenie „Bractwo Jana Pawła II"
ul. Królowej Jadwigi 1, 67-200 Głogów
stowarzyszenie - -
134 mg. Świdnica

135 gm. Świdnica Schronisko dla Osób
Bezdomnych
MARKOT
w Wałbrzychu
ul. Moniuszki 109,
58-300 Wałbrzych
tel: 74 842 10 06

S 10 Nie Stowarzyszenie Monar
ul. Nowolipki 9b
00-151 Warszawa
stowarzyszenie - -
136 mg. Świeradów Zdrój Schronisko dla Bezdomnych
im. Św. Brata Alberta
Baworowo 18 f,
59-820 Leśna tel: 75 721 15 30

S 5 Nie Stowarzyszenie "Przystań" Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta, Baworowo 18 f,
59-820 Leśna
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Osób Bezdomnych
MARKOT
w Wałbrzychu
ul. Moniuszki 109, 58-300 Wałbrzych tel: 74 842 10 06
S 2 Nie Stowarzyszenie Monar ul. Nowolipki 9b 00-151 Warszawa stowarzyszenie - -
137 gm. Świerzawa Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (Schronisko nr 1) ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica tel: 74 856 97 70
S 3 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 2 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
138 gm. Świebodzice Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (Schronisko nr 1) ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica tel: 74 856 97 70
S 3 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 3 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
139 gm. Środa Śląska Schronisko dla Osób Bezdomnych
im. św. Siostry Faustyny
w Żukowicach
Żukowice 139,
67-231 Żukowice tel: 76 831 43 88

S 2 Nie Stowarzyszenie „Bractwo Jana Pawła II"
ul. Królowej Jadwigi 1, 67-200 Głogów
stowarzyszenie - -
140 gm. Trzebnica Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 3 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko
im. Św. Brata Alberta
dla Bezdomnych Mężczyzn
w Szczodrem
ul. Trzebnicka 28, 55-095 Mirków tel: 71 399 86 12
S 2 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie, ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
141 gm. Twardogóra Schronisko
dla Bezdomnych
Mężczyzn
(Schronisko nr 1)
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
tel: 74 856 97 70

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko
im. Św. Brata Alberta
dla Bezdomnych
Mężczyzn
w Szczodrem
ul. Trzebnicka 28,
55-095 Mirków
tel: 71 399 86 12

S 2 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło Wrocławskie,
ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
142 gm. Udanin Schronisko
dla Bezdomnych
Mężczyzn
(Schronisko nr 1)
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
tel: 74 856 97 70

S 2 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
143 gm. Walim Schronisko
dla Bezdomnych
Mężczyzn
(Schronisko nr 1)
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
tel: 74 856 97 70

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 2 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
144 m. Wałbrzych Schronisko
dla Bezdomnych
Mężczyzn
ul. Pocztowa 22
58-300 Wałbrzych
tel: 74 847 82 48

S 60 Tak Miasto Wałbrzych
Pl. Magistracki 1
58- 300 Wałbrzych
gmina

Schronisko
dla Bezdomnych
Kobiet
ul Ogrodowa 2a,
58-300 Wałbrzych,
tel: 74840 57 72

S 30 Tak Miasto Wałbrzych
Pl. Magistracki 1
58- 300 Wałbrzych
gmina

Schronisko
dla Bezdomnych
Rodzin
ul Ogrodowa 2a,
58-300 Wałbrzych,
tel: 74840 57 72

S 30 Tak Miasto Wałbrzych
Pl. Magistracki 1
58- 300 Wałbrzych
gmina

Ogrzewalnia
dla Bezdomnych
ul Beethovena 1-2,
58-300 Wałbrzych,
tel: 883 375 775

O 30 Tak Miasto Wałbrzych
Pl. Magistracki 1
58- 300 Wałbrzych
gmina

145 gm. Warta Bolesławiecka Schronisko dla Osób Bezdomnych al. Tysiąclecia 32D/4, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 735 25 22
S 3 Nie Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy - Oddział Rejonowy w Bolesławcu Aleja Tysiąclecia 32D/4 59-700 Bolesławiec organizacja pozarządowa - -
Schronisko
Samopomocowe
Wsparcia
"Dom wspólnoty
BaćArka
w Krzywej"
Krzywa 1,
66-010 Krzywa
tel: 517 920 376

S 1 Nie Fundacja
Wzajemnej Pomocy
ARKA
Krzywa 1,
66-010 Krzywa
stowarzyszenie - -
146 m. Wrocław Schronisko
dla Bezdomnych
Mężczyzn
ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
tel: 71 336 70 07

S 120 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie, ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
Schronisko
im. Św. Brata Alberta
dla Bezdomnych Mężczyzn
w Szczodrem
ul. Trzebnicka 28, 55-095 Mirków tel: 71 399 86 12
S 95 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie, ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
Noclegownia
dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Małachowskiego 15
50-084 Wrocław
tel: 71 717 34 25

N 120 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie, ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
Ogrzewalmia
dla Osób Bezdomnych
ul. Gajowicka 62
53-422 Wrocław
tel: 531 261 278

O 100 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie, ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
- "Dom dla kobiet"
ul. Gliniana 28/30, 50-525 Wrocław tel: 71 352 94 03
S 60 Nie Stowarzyszenie Pomocy "Akson" ul .Bora - Komorowskiego 31, 51-210 Wrocław stowarzyszenie - -
Schronisko
dla Bezdomnych
Osób
1.ul. Lelewela 23/2 2. ul. Prosta 46/7 53-505 Wrocław tel: 71 341 28 97
S 36 Nie Stowarzyszenie Pomocy wzajemnej im. Stefana kardynała Wyszynskiego ul. Krasińskiego 13, 50-449 Wrocław stowarzyszenie - -
Schronisko dla osób bezdomnych,
w tym rodzin
z dziećmi
- Dom Socjalny
dla osób bezdomnych
ul. Władysława Reymonta 8, 50-225 Wrocław tel: 71 329 10 39
S 15 Nie Stowarzyszenie "Plus - Minus" ul. Barycka 5/3 50-325 Wrocław stowarzyszenie - -
Ośrodek
Interwencji Czasowej
dla Rodzin Bezdomnych
ul. Domasławska 30, 54-310 Wrocław tel: 71 342 00 68
S 50 Nie Stowarzyszenie "Pierwszy Krok" ul. Domasławska 30, 54-310 Wrocław stowarzyszenie - -
Schronisko
dla Mężczyzn
ul. Obornicka 58a, 51-114 Wrocław tel: 71 329 08 06
S 20 Nie Stowarzyszenie Pomocy "Ludzie Ludziom" ul.Obornicka 58a, 51-114 Wrocław stowarzyszenie - -
Schronisko
dla Bezdomnych Kobiet
w tym Kobiet
z Dziećmi
ul. Pomorska 16 b, 50-217 Wrocław
S 15 Nie Stowarzyszenie "Misja Dworcowa" im. Ks. Jana Schneidera ul. Kardynała. Bolesława Kominka 3/5 50-328 Wrocław stowarzyszenie - -
Schronisko
dla Bezdomnych
Kobiet, w tym Kobiet
z Dziećmi
ul. Pieszycka 32. 52-537 Wrocław, tel: 71 392 59 12
S 40 Nie Stowarzyszenie "Nadzieja" ul. Pieszycka 32, 50-537 Wrocław stowarzyszenie - -
Schronisko
im. Św. Brata Alberta
dla Kobiet
i Matek z Dziećmi
we Wrocawiu
ul. Strzegomska 9, 53-611 Wrocław tel: 71 355 44 66
S 76 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie, ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
Schronisko
dla Bezdomnych Mężczyzn
- "Dom Integracyjny"
ul. Boya - Żeleńskiego 35 51-160 Wrocław
S 10 Nie Fundacja "Homo sacer" ul Biskupa Bogedaina 5 50-514 Wrocław fundacja - -
147 gm. Wąsosz Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko
dla Bezdomnych
Mężczyzn
(Schronisko nr 1)
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
tel: 74 856 97 70

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
148 gm. Wiązów Schronisko
Św. Brata Alberta
Pępice 81
49-317 Pępice
tel; 77 412 39 87

S 3 Nie Koło Brzeskie
Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Pępice 81
49-317 Pępice
stowarzyszenie - -
149 gm. Wińsko Schronisko dla
Bezdomnych
ul. Gliwicka 89 a
48-854 Katowice
tel: 32 647 10 15

S 1 Nie Crześcijańskie Stowarzyszenie
Dobroczynne
ul. Bolesławska 23
52-310 Klucze
stowarzyszenie - -
Schronisko dla osób bezdomnych ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
tel: 75 752 61 22

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie,
ul. Grunwaldzka 51
58-500 Jelenia Góra
stowarzyszenie - -
150 gm. Wisznia Mała Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (Schronisko nr 1) ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica tel: 74 856 97 70
S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
151 gm. Wądroże Wielkie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (Schronisko nr 1) ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica tel: 74 856 97 70
S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
152 gm. Wleń Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Zgorzelcu ul. Henrykowska 4, 59-900 Zgorzelec tel: 75 771 77 77
S 2 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Zgorzeleckie,
ul. Henrykowska 4,
59-900 Zgorzelec
stowarzyszenie - -
153 gm. Wojcieszów Schronisko
dla Bezdomnych
Mężczyzn
(Schronisko nr 1)
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
tel: 74 856 97 70

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 2 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
154 mg. Wołów Schronisko
dla Bezdomnych
Mężczyzn
(Schronisko nr 1)
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
tel: 74 856 97 70

S 2 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Osób Bezdomnych
MARKOT
w Wałbrzychu
ul. Moniuszki 109, 58-300 Wałbrzych tel: 74 842 10 06
S 1 Nie Stowarzyszenie Monar
ul. Nowolipki 9b,
00-151 Warszawa
stowarzyszenie - -
Schronisko
im. Św. Brata Alberta
dla Bezdomnych
Mężczyzn
w Szczodrem
ul. Trzebnicka 28,
55-095 Mirków
tel: 71 399 86 12

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło Wrocławskie,
ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
155 gm. Węgliniec Schronisko dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta Baworowo 18 f,
59-820 Leśna tel: 75 721 15 30

S 2 Nie Stowarzyszenie "Przystań" Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta, Baworowo 18 f,
59-820 Leśna
stowarzyszenie - -
156 gm. Zagrodno Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 2 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta Baworowo 18 f,
59-820 Leśna tel: 75 721 15 30

S 2 Nie Stowarzyszenie "Przystań" Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta, Baworowo 18 f,
59-820 Leśna
stowarzyszenie - -
157 mg. Zawidów Schronisko dla
Bezdomnych Mężczyzn
w Zgorzelcu
ul. Henrykowska 4,
59-900 Zgorzelec
tel: 75 771 77 77

S 2 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło Zgorzeleckie,
ul. Henrykowska 4,
59-900 Zgorzelec
stowarzyszenie - -
158 gm. Zawonia Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (Schronisko nr 1) ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica tel: 74 856 97 70
S 2 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
159 gm. Złoty Stok Schronisko
dla Osób
Bezdomnych
MARKOT
w Kędzierzynie Koźlu
ul. Zielna 11
47-230 Kędzierzyn Koźle
tel: 77 481 53 18

S 1 Nie Stowarzyszenie Monar ul. Nowolipki 9b 00-151 Warszawa stowarzyszenie - -
160 gm. Złotoryja Schronisko
dla Osób Bezdomnych
im. św. Siostry Faustyny
w Żukowicach
Żukowice 139,
67- 231 Żukowice tel: 76 831 43 88

S 5 Nie Stowarzyszenie „Bractwo Jana Pawła II"
ul. Królowej Jadwigi 1, 67-200 Głogów
stowarzyszenie - -
161 mg. Złotoryja Schronisko
dla Osób Bezdomnych
im. św. Siostry Faustyny
w Żukowicach
Żukowice 139,
67- 231 Żukowice tel: 76 831 43 88

S 6 Nie Stowarzyszenie „Bractwo Jana Pawła II"
ul. Królowej Jadwigi 1, 67-200 Głogów
stowarzyszenie - -
162 mg. Zgorzelec Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Zgorzelcu ul. Henrykowska 4, 59-900 Zgorzelec tel: 75 771 77 77
S 15 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Zgorzeleckie,
ul. Henrykowska 4,
59-900 Zgorzelec
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla Samotnych Matek z Dziećmi MARKOT w Zgorzelcu ul. Parkowa 3, 59-900 Zgorzelec tel: 75 775 01 64
S 2 Nie Stwoarzyszenie Monar ul. Nowolipki 9b 00-151 Warszawa stowarzyszenie - -
Ogrzewalnia Sezonowa ul. Henrykowska 4,
59-900 Zgorzelec
tel: 75 771 77 77

O 14 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Zgorzeleckie,
ul. Henrykowska 4,
59-900 Zgorzelec
stowarzyszenie - -
163 gm. Zgorzelec Schronisko dla
Osób Bezdomnych
MARKOT
w Wałbrzychu
ul. Moniuszki 109, 58-300 Wałbrzych tel: 74 842 10 06
S 1 Nie Stowarzyszenie Monar ul. Nowolipki 9b 00-151 Warszawa stowarzyszenie - -
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Zgorzelcu ul. Henrykowska 4, 59-900 Zgorzelec tel: 75 771 77 77
S 2 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Zgorzeleckie,
ul. Henrykowska 4,
59-900 Zgorzelec
stowarzyszenie - -
Schronisko dla Samotnych Matek z Dziećmi MARKOT w Zgorzelcu ul. Parkowa 3, 59-900 Zgorzelec tel: 75 775 01 64
S 1 Nie Stwoarzyszenie Monar ul. Nowolipki 9b 00-151 Warszawa stowarzyszenie - -
164 gm. Ząbkowice Śląskie Schronisko
dla Bezdomnych Mężczyzn
(Schronisko nr 1)
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
tel: 74 856 97 70

S 4 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
165 gm. Ziębice Schronisko
dla Bezdomnych Mężczyzn
(Schronisko nr 1)
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
tel: 74 856 97 70

S 2 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 3 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
167 gm. Żarów Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (Schronisko nr 1) ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica tel: 74 856 97 70
S 3 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
168 gm. Żmigród Schronisko
dla Bezdomnych
Mężczyzn
(Schronisko nr 1)
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
tel: 74 856 97 70

S 4 Nie Towarzystwo Pomocy
m. Św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy,
ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S-UO 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
169 gm. Żórawina Schronisko
im. Św. Brata Alberta
dla Bezdomnych
Mężczyzn
w Szczodrem
ul. Trzebnicka 28,
55-095 Mirków
tel: 71 399 86 12

S 2 Nie Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło Wrocławskie,
ul. Biskupa Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
stowarzyszenie - -
169 gm. Żukowice Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (Schronisko nr 1) ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica tel: 74 856 97 70
S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201

S 1 Nie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51,
58-100 Świdnica
stowarzyszenie - -
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Osób Bezdomnych
z Usługami Opiekuńczymi
(Schronisko nr 2)
ul. Świętego Brata Alberta 5,
58-100 Świdnica tel: 781 060 201