Wznowienie działalności ośrodków wsparcia

Wznowienie działalności ośrodków wsparcia

Z dniem 25 maja 2020 r. działalność ośrodków wsparcia: Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego przy ul. Jastrzębiej 1 oraz Domu Dziennego Pobytu „SENIOR” przy ul. Sienkiewicza 3 została wznowiona.

Funkcjonowanie jednostek zgodne jest z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego.

Rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego.