Wznowienie działalności żłobków

Z dniem 19 kwietnia 2021r. działalność miejskich żłobków została wznowiona. Organizacja opieki nad dziećmi według wytycznych epidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wytyczne epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego – 19 listopada 2020r.

Procedura przyprowadzania dziecka do żłobka

Procedura bezpieczeństwa w okresie stanu epidemii