ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO

W związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Lubin do sprzedaży węgla w ramach ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych informujemy, że:

Wnioski o zakup preferencyjny węgla można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 w pok. nr 204 I piętro (tel. 76 746 34 15) w terminie do 15 kwietnia 2023 r.
Formularz wniosku można składać również:
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy czym wniosek taki musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
– przesłać listownie na adres: MOPS, ul. Kilińskiego 25a, 59-300 Lubin.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym w przypadku, gdy wypłacono lub pozytywnie rozpatrzono wniosek o jego wypłatę.

Formularz wniosku (PDF, 149kB)