Zapraszamy na spotkania grupowe Sekcji Profilaktyki Uzależnień

Zapraszamy na spotkania grupowe Sekcji Profilaktyki Uzależnień

Oferta jest bezpłatna, dobrowolna, skierowana do wszystkich mieszkańców Lubina.

Poniedziałek

Grupa dla osób doświadczających przemocy domowej
16:00-18:00,  przy Alei Niepodległości 31 (przy II LO).  
Pierwsze spotkanie zaplanowano na 2 października. Obecnie trwa nabór. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt pod numerem telefonu 723 207 707.

Warsztaty dla dzieci „Odkrywcy Skarbów”
Godziny popołudniowe, siedziba MOPSu, ul. Kilińskiego 25a, pokój 102.
Oferta skierowana do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.  Obecnie trwa nabór. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt pod numerem telefonu 723 207 707.

Wtorek

Warsztat podnoszenia kompetencji wychowawczych
11:00-13:00, siedziba MOPSu, ul. Kilińskiego 25a, pokój 102.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 26 września. Obecnie trwa nabór. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt pod numerem telefonu 723 207 707.

Grupa edukacyjno – motywacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu i z uzależnieniami mieszanymi
15:50-17:50, siedziba MOPSu, ul. Kilińskiego 25a, pokój 102.

Środa

Grupa dla osób współuzależnionych          
16:30-18:30, siedziba MOPSu, ul. Kilińskiego 25a, pokój 102.
Zajęcia  rozpoczynają się  4 października. Obecnie trwa nabór. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt pod numerem telefonu 723 207 707.

Czwartek

Grupa dla młodzieży eksperymentującej z używkami
Oferta warsztatowa skierowana jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich i branżowych, którzy mają za sobą pierwsze eksperymenty z używkami (alkohol, inne narkotyki), bądź używają szkodliwie substancji psychoaktywnych. 
15:30-17:00, przy Alei Niepodległości 31 (przy II LO) w Lubinie.
Pierwsze spotkanie zaplanowano na 5 października. Obecnie trwa nabór. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt pod numerem telefonu 723 207 707.

Piątek

Grupa edukacyjno – motywacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu i z uzależnieniami mieszanymi
16:00-18:00, siedziba MOPSu, ul. Kilińskiego 25a, pokój 102