ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA GRUPOWE

Od 6 września br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej będą kontynuowane zajęcia grupy psychoedukacyjnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Spotkania będą się odbywały  w każdy poniedziałek, w godzinach popołudniowych, począwszy od września br., w pok. 102 przy
ul. Kilińskiego 25a.  Głównym założeniem grupy jest powstrzymanie przemocy w rodzinie, poprzez:

  • zdobycie wiedzy o tym, czym jest przemoc domowa,
  • uzyskanie informacji, co zrobić w sytuacji bezpośredniego zagrożenia ze strony sprawcy przemocy,  
  • rozpoznanie mechanizmów blokujących zatrzymanie przemocy w rodzinie,
  • zmianę stereotypowego myślenia na temat przemocy,
  • poznanie własnych praw i uczenie się egzekwowania ich,
  • budowanie  poczucia własnej wartości,
  • uczenie się nowych konstruktywnych zachowań.

Spotkania podzielone będą na dwie części. Pierwsza –  poświęcona bieżącym problemom uczestników. Osoby chętne opowiadają o swojej aktualnej sytuacji. Dzięki temu, poza wsparciem emocjonalnym, mogą otrzymać konkretne pomysły na poradzenie sobie z problemami, uzyskać użyteczne informacje od osób, które często przeszły już pewne etapy radzenia sobie  w sytuacji przemocy w rodzinie. Druga część ma charakter edukacyjny i pozwala na odkrycie i przyswojenie wielu nowych informacji i umiejętności, takich jak np. radzenie sobie z poczuciem winy, wstydem, lękiem, itp.

Udział w spotkaniach grupy jest bezpłatny.

Ze względu na stan epidemii, na zajęcia obowiązują zapisy:

w siedzibie głównej MOPS, ul. Kilińskiego 25a, pok. 217,

tel. 76 746 34 18

lub

w Sekcji Profilaktyki Uzależnień

przy Al. Niepodległości 31 – osobiście i telefonicznie pod numerami:

tel. 76 847 63 55, 723 207 707