Zdrowi i radośni” czyli profilaktyka dla przedszkolaków

Zdrowi i radośni” czyli profilaktyka dla przedszkolaków

Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta wzięli udział w akcji profilaktycznej zorganizowanej przez Sekcję Profilaktyki Uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendę Powiatową Policji oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubinie. Akcja zawierała trzy ważne elementy: konkurs na plakat profilaktyczny przygotowany według wcześniej opracowanego przez terapeutów MOPS scenariusza zajęć, przemarsz ulicami miasta przedszkolaków, skandujących  hasła  promujące zdrowy styl życia – wolny od używek oraz udział sześciolatków w pouczającym spektaklu „Misio Tulisio”.

Wszystkie konkursowe prace przygotowane były bardzo starannie, oryginalnie i z fantazją. Podjęcie decyzji, który z plakatów ma zająć zwycięskie miejsce nie było łatwym zadaniem. Jury, po długich naradach zdecydowało, że główna nagroda należy się Przedszkolu Miejskiemu  nr 7. Ponieważ poziom był bardzo wyrównany, realizatorzy postanowili również nagrodzić pozostałe przedszkola. Każda grupa, która przyłączyła się do akcji otrzymała zestaw artykułów biurowych, bajkę na płycie DVD „Trolle” oraz pakiet ulotek informacyjno -edukacyjnych dla najmłodszych, ich rodziców i wychowawców.

Zwieńczeniem akcji był udział sześciolatków w aktywizującym spektaklu „Misio Tulisio” przygotowanym przez Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. Przedstawienie miało uzmysłowić widzom, że przyjaźń to bezcenna wartość, a przeżywanie uczuć takich jak np. smutek, zazdrość czy radość to nieodłączna część życia każdego człowieka. Pozwalało zrozumieć dlaczego owe uczucia się pojawiają oraz jak sobie z nimi radzić. Każde dziecko powinno wiedzieć, że brak tolerancji oraz nieposzanowanie innych może prowadzić do cierpienia i samotności, a w późniejszym czasie do zachowań ryzykownych (m.in. sięgania po substancje psychoaktywne).

Łącznie, w akcji wzięło udział około 300 sześciolatków, z czternastu lubińskich przedszkoli.