„Życie wolne od używek” podczas Pikniku Wojskowego

„Życie wolne od używek” podczas Pikniku Wojskowego

Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości, w tym roku, uroczyście obchodzono na  terenie hali widowiskowo-sportowej. Odbywał się tam Piknik Wojskowy o charakterze rodzinno-profilaktycznym zorganizowany przez Regionalne Centrum Sportowe i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Podczas imprezy, łączącej wartości patriotyczne i elementy profilaktyki oraz promocji zdrowia, mieszkańcy miasta mogli skorzystać z wielu atrakcji m.in. pokazu sprzętu wojskowego, rozmów z zawodowym żołnierzem, animacji dla dzieci, śpiewania pieśni patriotycznych, poczęstunku. Pracownicy Sekcji Profilaktyki Uzależnień również przygotowali szereg działań w ramach programu profilaktycznego „Życie wolne od używek”.

Działaniami objęci zostali wszyscy chętni uczestnicy Pikniku Wojskowego. Celem programu było przede wszystkim przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Stoisko Sekcji Profilaktyki Uzależnień zaopatrzone było w ulotki edukacyjne na temat szkodliwości alkoholu i innych narkotyków, współuzależnienia, przemocy w rodzinie oraz informacyjne – z treściami wskazującymi miejsca, gdzie można uzyskać pomoc i wsparcie.

Wśród dzieci i młodzieży przeprowadzony został quiz sprawdzający wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień.  Za udział w nim można było wygrać m.in. odblask na rękę, balony, chorągiewki, kotyliony, słodycze.  Osoby dorosłe również mogły sprawdzić swoją wiedzę
z zakresu profilaktyki uzależnień, biorąc udział w quizie „Odpowiedzialny kierowca”.
W nagrodę otrzymali jednorazowe alkotesty oraz inne gadżety.

Uczestnicy mieli możliwość porozmawiania z terapeutami nt. niebezpieczeństw związanych z sięganiem po używki. Wiele osób bardzo chętnie korzystało z takiej możliwości.

Działania pracowników Sekcji Profilaktyki Uzależnień w ramach programu profilaktycznego „Życie wolne od używek” pozwoliły w atrakcyjny sposób przekazać  wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień oraz poszerzyć świadomość uczestników o szkodliwości spożywania substancji psychoaktywnych.

Celem przewodnim całej akcji była promocja zdrowego stylu życia, kulturalnego spędzania czasu wolnego, krzewienie wartości rodzinnych i patriotycznych, a także rozwój zainteresowań związanych z militariami.